e-academia

network akademických pracovníků

Příroda a ekosystémové služby

Kompetenční tým se zaměřuje na interdisciplinární souvislosti ochrany přírody a poskytovanými ekosystémovými službami. Důraz je kladen na propojení teoretických poznatků z oblasti ekonomie, ekologie, regionalistiky, teorie práva a dalších vědních oborů pro následnou praktickou aplikaci v environmentální politice a správě životního prostředí. Mezi hlavní výzkumná témata patří hodnocení efektivnosti nástrojů regulace ekosystémových služeb vč. institucionální analýzy s důrazem na ekonomické nástroje. Kompetenční tým spolupracuje na projektech se zahraničními partnery a aktivně se účastní jednání a sleduje dění kolem nově se etablující Mezivládní platformy pro biodiverzitu a ekosystémové služby (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services).

Výstupy