e-academia

network akademických pracovníků

Ing. Marek Hekrle

Marek Hekrle vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Ekonomika a správa životního prostředí, vedlejší specializace Veřejná správa. Působil na Ministerstvu životního prostředí jako ekonomický analytik se zaměřím na hodnocení dopadů regulace RIA. Zkušenosti z oblasti neziskových organizací získal z působení v Japonské zahradě o.p.s., kde působil jako správce a manažer projektu. V současné době působí jako ekonomický analytik na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a jako projektový asistent v IREAS. Zabývá se hodnocením ekosystémových služeb se zaměřením na zelenou a modrou infrastrukturu, dále se profesně věnuje také hodnocení dopadů regulace (RIA) a cost-benefit analýze.

 

Funkce
  

Výzkumný pracovník, Ekonomický analytik

Studium
2012-2015 Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, obor Ekonomika a správa životního prostředí (Ing.)
2009-2012 Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, obor Národní hospodářství (Bc.)
Praxe

 

od 2019

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ekonomický analytik

od 2019

IREAS, Institut pro strukturální politiku, Projektový asistent

2018-2019

Aizen – japonská zahrada, o.p.s., Správce zahrady a manažer projektu

2015-2019

Ministerstvo životního prostředí ČR, Vrchní ministerský rada v Odboru ekonomiky životního prostředí (zpracovatel RIA a ekonomických analýz)

2013-2015

IEEP, Institut pro Ekonomickou a Ekologickou Politiku, Projektový asistent

Projekty

2018-2022

Projekt: SMART CITY – SMART REGION – SMART COMMUNITY, Zadavatel: MŠMT, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Pozice: Výzkumný pracovník.

2017-2019

Projekt TJ01000109: Rozvoj metod ekonomického hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech, Zadavatel: Technologická Agentura ČR. Pozice: Ekonomický analytik.

2017-2020

Projekt: STRIMA II - Sasko-český management povodňových rizik II, Poskytovatel: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020, Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IEEP), Pozice: Ekonomický analytik.

2014-2015

Projekt TD020352: Hodnocení nákladové přiměřenosti v rámci dosahování dobrého stavu vodních útvarů. Poskytovatel: TAČR Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pozice: Výzkumný pracovník, Spoluautor metodiky.
Publikace

2015

SLAVÍKOVÁ, L.; VOJÁČEK, O.; MACHÁČ, J.; HEKRLE, M.; ANSORGE, L. Metodika k aplikaci výjimek z důvodu nákladové nepřiměřenosti opatření k dosahování dobrého stavu vodních útvarů. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., ISBN 978-80-87402-42-9.

 

MACHÁČ, J.; HEKRLE, M.; VOJÁČEK, O.; JÍLKOVÁ, J. Assessment Of Disproportionate Costs In Water Management in the light of the EU WFD. In IWRA (ed.). Proceedings of World Water Congress XV, May 25-29, 2015. Edinburgh. 13 s.