e-academia

network akademických pracovníků

slavik

Ing. Jan Slavík, Ph.D.

slavik (zavináč) ireas.cz

Jan Slavík absolvoval VŠE v Praze, obory Hospodářská politika a Ekonomika životního prostředí. Jeho dlouhodobým odborným zájmem jsou nástroje environmentální politiky, hodnocení jejich efektivnosti a aplikace na oblast odpadového hospodářství. V roce 2005 absolvoval výzkumnou stáž v institutu FiFO na univerzitě v Kolíně nad Rýnem. V roce 2009 dokončil disertační práci na téma „Efektivnost záloh na jednocestné nápojové obaly v hospodářské praxi České republiky". V letech 2007–2014 působil jako odborný asistent na katedře ekonomiky životního prostředí Národohospodářské fakulty VŠE v Praze. Od roku 2014 působí na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem s tím, že od roku 2017 zastává funkci proděkana pro vědu a výzkum na Fakultě sociálně-ekonomické.

 

Funkce
  

Projektový manažer

Studium
2003-2009 Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta národohospodářská (katedra ekonomiky životního prostředí), doktorské studium (Ph.D.)

2001-2003

Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta národohospodářská, inženýrské studium (Ing.)

1997-2001

Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta národohospodářská, bakalářské studium (Bc.)

Stáže

2014

Environmental & Resource Management TU Bergakademie Freiberg (prof. Jan C. Bongaerts)

2007

Marie Curie Summer School “Institutional Analysis of Sustainability Problems“ (Stara Lesna – Slovensko) – v rámci mezinárodního projektu Emerging Theories and Methods in Sustainability Research (coordinated by The Norwegian University of Life Sciences – Professor Arild Vatn)

2006

Institut für Verkehrswissenschaft an der Universität Münster

2005

Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln (stipendium DBU a Česko-německého fondu budoucnosti)

Projekty

2016-2018

Vliv demografického vývoje a 'vytěsňovacího efektu' na poplatkovou politiku obcí odpadovém hospodářství

Zadavatel: GAČR

Nositel: FSE UJEP + INESAN + PřF UK Praha

Typ činnosti: manažer a odborný řešitel projektu

2015-2016

Vliv nekalé konkurence a jiných ekonomických faktorů na efektivnost poskytování veřejných služeb

Zadavatel: GAČR

Nositel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. + MU Brno

Typ činnosti: manažer a odborný řešitel projektu

2013-2014

Podpora materiálového využití biologické složky komunálního odpadu jako náhrady neobnovitelných zdrojů a zlepšení kvality půdy

Zadavatel: TAČR, 2013–2014

Nositel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

Typ činnosti: manažer a odborný řešitel

2012-2014

Hodnotná příroda východního Krušnohoří

Zadavatel: Cíl 3/Ziel 3

Nositel: Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR), Dresden a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem

Typ činnosti: manažer

2010-2011

Ekonomické a ekologické aspekty environmentální regulace v rámci rozdílných tržních struktur (např. regulace nakládání s obalovými odpady)

Zadavatel: GAČR, 2010–2011

Nositel: IEEP při NF VŠE Praha

Typ činnosti: manažer a odborný řešitel projektu

2009-2010

Kooperationsansätze im sächsisch-tschechischen Grenzraum

Zadavatel: Staatsministerium des Innern (Sachsen), 2009–2010

Nositel: Leibniz-Institut für Länderkunde ve spolupráci s IREAS, Institutem pro strukturální politiku, o.p.s.

Typ činnosti: manažer a odborný řešitel projektu na české straně

2009-2010

Teoretická analýza interdependencí mezi politikou ochrany životního prostředí, regionální politikou a politikou územního rozvoje

Zadavatel: GAČR, 2009–2010

Nositel: IEEP při NF VŠE Praha

Typ činnosti: manažer a odborný řešitel projektu

2008-2009

Návrh integrovaného systému nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady v Moravskoslezském kraji

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí, 2008–2009

Nositel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. a Institut enviromentálního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Typ činnosti: odborný řešitel

2008

Ekonomická analýza zamýšleného systému zálohování nápojových obalů v ČR

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí 2008

Nositel: IEEP při NF VŠE Praha

Typ činnosti: manažer a odborný řešitel projektu

2007-2009

Strategie prevence vzniku a třídění využitelných složek komunálního odpadu na obecní úrovni a formování trhu s vytříděnými surovinami v České republice (VaV-2f1/77/07)

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí, 2007–2009

Nositel: IEEP při NF VŠE Praha

Typ činnosti: manažer a odborný řešitel projektu

2007-2009

Evaluation umweltschonender Sanierungs- und Entwicklungsprozesse im deutsch-polnisch-tschechischen Dreiländereck

Zadavatel: INTERREG IIIA, 2007–2009

Nositel: Leibnitz-Institut für ökologische Raumentwicklung Dresden ve spolupráci s IEEP při NF VŠE Praha

Typ činnosti: manažer a odborný řešitel projektu na české straně

2007-2008

Wirtschaftliche Entwicklung durch ökonomische Bewertung der Umwelt in der deutsch-tschechischen Grenzregion

Zadavatel: INTERREG IIIA, 2007–2008

Nositel: IEEP při NF VŠE Praha

Typ činnosti: odborný řešitel projektu

2006–2007

Návrh opatření ke zkvalitnění systému vratných nápojových obalů s cílem prevence vzniku odpadů

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí 2006–2007

Nositel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.

Typ činnosti: manažer a odborný řešitel projektu

2005-2006

Vzdělávací program Podnikový ekolog

Zadavatel: ESF (JPD 3), 2005–2006

Nositel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

Typ činnosti: odborný řešitel projektu

2005

Analýza efektivnosti variabilních plateb za komunální odpad v podmínkách Německa a České republiky a transfer zkušeností (CZ-D 52/05-06)

Zadavatel: Akademie věd ČR a DAAD, 2005

Nositel: IEEP při NF VŠE Praha

Typ činnosti: manažer a odborný řešitel projektu

2004-2005 Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojového mixu k podpoře prevence vzniku a materiálového využití odpadů (VaV-1C/7/41/04)

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí, 2004–2005

Nositel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.

Typ činnosti: odborný řešitel projektu

2004-2005 Environmentální a hospodářské efekty ekonomických nástrojů ochrany ŽP (VaV-1C/4/43/04)

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí, 2004–2005

Nositel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze

Typ činnosti: manažer a odborný řešitel projektu

2004–2005

Generic Training System for Officials of Territorial Self Governing Bodies (Phare CZ-0209-02-01-005)

Zadavatel: PHARE 2004–2005

Nositel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.

Typ činnosti: odborný řešitel projektu

2004-2005 Národohospodářské modely dopadů opatření politiky životního prostředí na makroekonomické agregáty v České republice (VaV-1C/4/42/04)

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí, 2004–2005

Nositel: IEEP při NF VŠE Praha

Typ činnosti: manažer a odborný řešitel projektu

2003–2006

Bezpečná recyklace elektrického a elektronického šrotu (VaV/720/7/03)

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí, 2003–2006

Nositel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

Typ činnosti: odborný řešitel projektu

2003-2004

Optimalizace řešení nevyužívaných odpadů v rámci ČR v návaznosti na logistický systém komoditní burzy odpadů (VaV /720/13/03)

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí 2003–2004

Nositel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

Typ činnosti: odborný řešitel projektu

2002-2006

Informační kampaně v odpadovém hospodářství – podpora osvěty pro veřejnou správu a veřejnost a výuky (VaV/720/3/02)

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí 2002–2006

Nositel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

Typ činnosti: manažer a odborný řešitel projektu

2002-2004

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství (VaV/720/2/02)

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí 2002–2004

Nositel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

Typ činnosti: manažer a odborný řešitel projektu

Publikace

2018

RYBOVÁ, Kristýna, SLAVÍK, Jan, BURCIN, Boris, SOUKOPOVÁ, Jana, KUČERA, Tomáš, ČERNÍKOVÁ, Alena. Socio-demographic determinants of municipal waste generation: case study of the Czech Republic. Journal of Material Cycles and Waste Management. Vol. 20, No. 3, pp. 1884-1891 (IF 2017: 1,693)

 

PAVEL, Jan, SLAVÍK, Jan. The relationships between competition and effficiency of waste-collection services in the Czech Republic. Local Government Studies. Vol. 44, No. 2, pp. 275-296 (IF 2017: 1,440)

2017

SLAVÍK, Jan, POTLUKA, Oto, RYBOVÁ, Kristýna. Subsidies in waste management: Effective instruments or cul-de-sac of European structure policies? Waste Management. Vol. 65, pp. 1-2 (IF 2017: 4,723)

 

BASTIAN, Olaf, SYRBE, Ralf-Uwe, SLAVÍK, Jan, MORAVEC, Jiří, KOCHAN, Birgit, KOCHAN, Nils, STUTZRIEMER, Sylke, BERENS, Astrid. Ecosystem services of characteristic biotope types in the Ore Mountains (Germany/Czech Republic). International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services and Management. Vol. 13, No. 1, pp. 51-71.

 

SLAVÍKOVÁ, Lenka, SYRBE, Ralf-Uwe, SLAVÍK, Jan. Local environmental NGO roles in biodiversity governance: a Czech-German comparison. GeoScape. Vol. 11, No. 1, pp. 1-15

 

RYBOVÁ, Kristýna, SLAVÍK, Jan. Ageing population of cities - Implications for circular economy in the Czech Republic. Smart Cities Symposium Prague, SCSP 2017 - IEEE Proceedings. ISBN 978-153863825-5

 

SLAVÍK, Jan, RYBOVÁ, Kristýna. The costs of municipal waste and separate collection. Efficient measures how to cut them down. In: Matějová, L. (eds.) Proceeding of the 21st international conference Current trends in public sector research 2017. Brno: Masaryk University, 2017. pp. 371 – 378. ISSN 2336 – 1239. ISBN 978-80-210-8448-3.
2016 SLAVÍK, Jan, RYBOVÁ, Kristýna. Institutionelle Analyse des Bioabfallmanagements in der Tschechischen Republik. Müll und Abfall. No. 4.
RYBOVÁ, Kristýna, SLAVÍK, Jan. Smart cities and ageing population - implications for waste management in the Czech Republic. Smart Cities Symposium Prague, SCSP 2016 - IEEE Proceedings. ISBN 978-150901116-2
RYBOVÁ, Kristýna, SLAVÍK, Jan. Can demographic characteristics explain intermunicipal differencies in production of municipal waste? In: Špalková, D., Matějová, L. (eds.) Proceeding of the 20th international conference Current trends in public sector research 2016. Brno: Masaryk University, 2016. pp. 375 – 382. ISSN 2336 – 1239. ISBN 978-80-210-8082-9.
2014 KVĚTOŇ, Viktor, LOUDA, Jiří, SLAVÍK, Jan, PĚLUCHA, Martin. Contribution of Local Agenda 21 to Practical Implementation of Sustainable Development: The case of the Czech Republic. European Planning Studies. Vol. 22, No. 3, pp. 515 - 536 (IF 2014: 1,228)

2013

SLAVÍK, Jan, PAVEL, Jan. Do the variable charges really increase the effectiveness and economy of waste management? A case study of the czech republic. Resources, conversation and recycling [online], 2013, ROČ. 70, Č. 1, S. 68–77. ISSN 0921-3449.

 

OSERSOVÁ, Marta, SLAVÍK, Jan, PLAČEK, Michal. Benchmarking v odpadovém hospodářství. Odpadové fórum, 2013, ROČ. 14, Č. 11, S. 14–15. ISSN 1212-7779.

2012

KVĚTOŇ, Viktor, LOUDA, Jiří, SLAVÍK, Jan, PĚLUCHA, Martin. Contribution of local agenda 21 to practical implementation of sustainable development: the case of the czech republic. European planning studies. DOI:10.1080/09654313.2012.753994.

 

SLAVÍKOVÁ, Lenka, VEJCHODSKÁ, Eliška, SLAVÍK, Jan, aj. Ekonomie životního prostředí – teorie a politika. 1. Vyd. Praha : Alfa nakladatelství, 2012. 288 S. ISBN 978-80-87197-45-5. (další autoři: VOJÁČEK, Ondřej, LOUDA, Jiří).

 

OSERSOVÁ, Marta, SLAVÍK, Jan. Jsou motivační platby skutečně motivační. Odpadové fórum, 2012, ROČ. 13, Č. 12, S. 22–23. ISSN 1212-7779.

 

ŠEFLOVÁ, Jitka, aj. Veřejné služby měst a obcí. 1. Vyd. Praha: Alfa nakladatelství, 2012. 110 S. ISBN 978-80-87197-60-8. (další autoři: ČTRNÁCTÝ, Jaromír, KRAFT, Stanislav, MALÝ, Vítězslav, SLAVÍK, Jan, VEJCHODSKÁ, Eliška, VOJÁČEK, Ondřej).

 

SLAVÍK, Jan. Privatizace odpadových služeb ve městech a obcích - vybrané problémy. 1. Vyd. PRAHA: Alfa nakladatelství, 2012. 96 S. ISBN 978-80-87197-56-1.

2011 SLAVÍKOVÁ, Lenka, ŠÍMOVÁ, Tereza, SLAVÍK, Jan. Kvalitativně orientované metody socioekonomického výzkumu a jejich využití v ekonomii životního prostředí. Ekonomický časopis, 2011, ROČ. 59, Č. 8, S. 823–840. ISSN 0013-3035.
PĚLUCHA, Martin, KVĚTOŇ, Viktor, SLAVÍK, Jan. Matching mindsets to maps. Regional insights, 2011, Č. 2, S. 6–8. ISSN 2042-9843.
PĚLUCHA, Martin, SLAVÍK, Jan, LOUDA, Jiří, KVĚTOŇ, Viktor. Sustainable development in practice: experience gained with la 21 in the czech republic. Regions – quarterly magazine of the regional studies association, 2011, Č. 283, S. 4–7. ISSN 1367-3882.
2010 JÍLKOVÁ, Jiřina, HOLLÄNDER, Robert, KOCHMANN, Linda, SLAVÍK, Jan, SLAVÍKOVÁ, Lenka. Economic valuation of environmental resources and its use in local policy decision-making: a comparative czech-german border study. Journal of comparative policy analysis: research and practice [online], 2010, ROČ. 12, Č. 3, S. 299–309. ISSN 1387-6988.
GLÖCKNER, Rick, SLAVÍK, Jan, ROCH, Isolde. Procesy změn v česko-polsko-saském pohraničí z pohledu jejich řízení. Urbanismus a územní rozvoj, 2010, Č. 2, S. 45–52. ISSN 1212-0855.
2009 GELLENBECK, Klaus, SLAVÍK, Jan. Abfallgebühren in tschechien und deutschland: zu hohe finanzielle anreize zur reduzierung der restabfallmengen können zu unerwünschten entsorgungswegen führen. Müllmagazin, 2009, ROČ. 22, Č. 2, S. 43–47. ISSN 0934-3482.
SLAVÍK, Jan, aj. Poplatkové systémy v obcích – rizika a příležitosti pro odpadové hospodářství. 1. Vyd. PRAHA: IREAS, 2009. 198 S. ISBN 978-80-86684-59-8.
2007 SLAVÍK, Jan. Neoklasická ekonomie a ochrana životního prostředí. Politická ekonomie, 2007, ROČ. LV, Č. 4, S. 526–538. ISSN 0032-3233.