e-academia

network akademických pracovníků

sobotka

Mgr. Ladislav Sobotka

sobotka (zavináč) ieep.cz

Ladislav Sobotka působí ve společnosti Ezpada jako obchodník s elektřinou na evropských energetických burzách. V oblasti elektroenergetiky patří mezi jeho výzkumná témata flow-based market coupling a kapacitní platby (capacity remuneration mechanisms).

Od roku 2008 spolupracuje s Institutem pro ekonomickou a ekologickou politiku, a to zejména na tématech kvality ovzduší, ochrany klimatu, ekonomiky odpadového hospodářství a hodnocení dopadů regulace.

Externě také vyučuje na Vysoké škole ekonomické v Praze, a to zejména bloky Economics of Happiness and Air Quality Economics.

 

Funkce
  

Manažer projektů a expert pro energetiku a životní prostředí

Studium

2011-2013

Karlova univerzita v Praze, Magisterský titul v oboru Ekonomie a finance

2007-2011

Vysoká škola ekonomická v Praze, Bakalářský titul v oboru Mezinárodní obchod

Stáže

2010

Universität Leipzig, Německo. Semestrální studijní pobyt, stipendium organizace GFPS, praktikum v Institut für Umweltmanagement.

2007

Studijní cesta pro dobrovolníky ze sociální oblasti v Ázerbájdžánu, Gruzii a Arménii

Praxe

od 2012

Ezpada s.r.o. Obchodník s elektřinou na evropských energetických burzách, analytik se zaměřením na (flow-based) market coupling

od 2008

Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP). Manažer projektů, analytik a expert

Projekty

2013-2014

Projekt: Podpora materiálového využití biologické složky komunálního odpadu jako náhrady neobnovitelných zdrojů a zlepšení kvality půd.

Poskytovatel: TAČR, Příjemce: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Pozice: analytik.

2012-2013

Projekt: Hodnocení dopadů environmentální a energetické regulace s ohledem na konkurenceschopnost českého průmyslu do roku 2020.

Poskytovatel: Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Příjemce: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Pozice: spoluřešitel projektu.

2011

Projekt: Hodnocení odpadového hospodářství Středočeského kraje

Zadavatel: Eko-kom a.s. Pozice: Analytik projektu

2011

Projekt: Ekonomická analýza opatření zlepšujících kvalitu ovzduší - součást studie: Posílení absorpční kapacity prioritní osy 2 Operačního programu Životní prostředí – analýza národních a krajských koncepcí.

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR. Příjemce: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Pozice: spoluřešitel projektu.

2010-2011

Projekt: Organizace a vedení školení na téma RIA - Hodnocení dopadů regulace.

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR. Příjemce: Eacademia.eu, s.r.o. Pozice: spoluřešitel projektu.

2010

Projekt: Hodnocení dopadů směrnice o průmyslových emisích na zdroje do 50 MW.

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu. Příjemce: SPD
Group, Pozice: spoluřešitel projektu

2010

Projekt: Analýza a modelování hodnocení dopadů regulace na mikroekonomické úrovni.

Příjemce: Katedra ekonomiky životního prostředí, Vysoká škola ekonomická v Praze. Pozice: spoluřešitel projektu.

Publikace

2011

Vojáček, O.; Sobotka, L.; Louda, J. Economic impact assessment using micro-simulation approach: case of emission limits lowering
in Czech power heating plants. In: Melichar, J.; Kaprová, K.; Máca, V. et al., Applied Environmental Economics and Econometrics: Czech
Perspective

 

Vojáček, O.; Sobotka, L.; Kříž, R. Ekonomické dopady směrnice o průmyslových emisích na teplárenské provozy, Studie vypracovaná na zakázku Teplárenským sdružením ČR, 2011.
Vojáček, O.; Sobotka, L. Industrial Emissions Directive (IED) impact assessments using microsimulation tool e-Academia. Praha 17. 05. 2011 - 20. 05. 2011. In: Auterská, P. (ed.). Sborník z 1. světové vědecké konference o ochraně ovzduší PETrA 2011 [CD-ROM]. Praha: Odour, 2011. 8 p. ISBN 978-80-02-02293-0.
Vojáček, O.; Sobotka, L.; Louda, J. Assessing the economic impact of the Industrial Emissions Directive (IED) implementation on the large combustion plants: case studies using micro-simulation approach. Praha 13. 10. 2011 - 14. 10. 2011. In: Šauer, P.; Šauerová, J. (ed.). Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations. Praha: VŠE FMV, 2011, str. 149-155.

2010

Sobotka, L. K metodám analýz dopadů politik životního prostředí na mikroekonomické subjekty. V: Žák, M. (ed.). Účetnictví a reporting
udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni, Praha: Linde, 2010.

 

Hodnocení odpadového hospodářství Středočeského kraje Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE