e-academia

network akademických pracovníků

Ing. Jan Brabec, Ph.D.

brabec (zavináč) ireas.cz

Jan Brabec je absolventem oboru Ekonomická analýza na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Ve studiu pokračoval na Karlově Univerzitě, kde v rámci Centra pro otázky životního prostředí získal doktorský titul v oboru Environmentální studia. Ekonomický přístup aplikuje na oblast životního prostředí. Zaměřuje se především na ekonomii energetiky a ochrany ovzduší, dopady regulace, a dále se zabývá ekonomií vody. Působí ve společnosti IREAS a na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

 

Funkce
  

Projektový asistent, Analytik

Studium

2017 - 2022

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
Obor Environmentální studia, Ph.D. studium

2014–2017

Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze
navazující obor Ekonomická analýza (2. ročník)
vedlejší specializace: Peněžní ekonomie a bankovnictví

2011–2014

Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické

obor Ekonomie a hospodářská správa

Stáže

 

2/2022

University of Hull, Energy and Environment Institute, Hull, HU6 7RX

Krátkodobá vědecká stáž v rámci projektu SMART CITY – SMART PEOPLE – SMART COMMUNITY

9/2021

Corvinus University of Budapest, Regional centre for energy policy research, 1465 Budapest, Maďarsko

Krátkodobá vědecká stáž v rámci COST akce LAND4FLOOD

1–5/2015

The University of Texas at Austin, Austin, TX 78712, Spojené státy americké

Studijní pobyt na McCombs School of Business

Praxe

 

od 2017

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně – výzkumný pracovník

od 2014

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s - projektový asistent, analytik

Projekty

 

2024-2027

SPONGEBOOST: Upscaling the natural sponge functions of freshwater ecosystems to deliver multi-benefit green deal solutions

Poskytovatel: Horizon 2020

Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pozice: Analytik, příprava výběrových experimentů

2023-2027

SYNERGYS

Poskytovatel: Operační program Spravedlivá transformace

Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pozice: Koordinátor aktivity v rámci socioekonomického balíčku

2023-2025

HODEZ: Hodnocení ekologického a konvenčního zemědělství z pohledu jejich dopadů na ekosystémové služby pro podporu strategických a rozhodovacích procesů

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR

Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pozice: Příprava výběrových experimentů

2022-2025

Taxonomie - klasifikační systém hodnocení udržitelnosti zemědělství

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR

Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pozice: Analytik

2018-2022

Smart City – Smart Region – Smart Community

Poskytovatel: Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání

Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí and Labem

Pozice: Analytik

2020-2021

Flood insurance in the areas of Skadar/Shkoder Lake – Buna/Bojana River, and Struga in Ohrid Lake

Poskytovatel: Global Water Partnership Mediterranean

Příjemce: DHI Hungary LLC

Pozice: Příprava výběrových experimentů a socioekonomických šetření

2017-2019

BIDELIN: Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína

Poskytovatel: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020

Přijemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí and Labem, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku

Pozice: Příprava výběrových experimentů

 2017

Dopracování metodiky k udělování výjimek z aplikace úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami pro zařízení kategorie 1.1. Spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém příkonu 50 MW nebo více

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

Příjemce: IREAS Energy s. r. o.

Pozice: Analytik

2016–2019

Projekt CE622: CE-HEAT – Comprehensive model of waste heat utilization in CE regions

Poskytovatel: Interreg CENTRAL EUROPE

Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IEEP) a Národní centrum energetických úspor, z. s.

Pozice: Analytik

Publikace

 

2022

MACHÁČ, J.; BRABEC, J.; ARNBERGER, A. (2022). Exploring public preferences and preference heterogeneity for green and blue infrastructure in urban green spaces. Urban Forestry & Urban Greening (75), str. 127695. (IF: 6.4). https://doi.org/10.1016/j.ufug.2022.127695

VOJÁČEK, O.; BRABEC, J.; MACHÁČ, J. (2022). Costs of achieving emission limits in coal-burning power plants under the recent best available techniques regulation amendment: Evidence from national microeconomic data. Journal of Cleaner Production (352), (IF: 9.297). https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.131600

2021

BRABEC, J.; MACHÁČ, J. (2021) EU taxonomy and the principle of proportionality: Will increased costs of borrowing lead to more derogations from emission limits? WASTE FORUM 2021(4), pp. 217-226.

MACHÁČ, J.; BRABEC, J.; HEKRLE, M.; VACKOVÁ, A. (2021). What Nature-Based Flood Protection Solutions Are Best Perceived by People? Lessons from Field Research in Czechia. In The Handbook of Environmental Chemistry, Springer, Berlín, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/698_2021_763

SYRBE, R-U.; NEUMANN, I.; GRUNEWALD, K.; BRZOSKA, P.; LOUDA, J.; KOCHAN, B.; MACHÁČ, J.; DUBOVÁ, L.; MEYER, P.; BRABEC, J.; BASTIAN, O. (2021) The Value of Urban Nature in Terms of Providing Ecosystem Services Related to Health and Well-Being: An Empirical Comparative Pilot Study of Cities in Germany and the Czech Republic. Land (10), pp. 341. (IF: 2.429) https://doi.org/10.3390/land10040341

2020

MACHÁČ, J.; BRABEC, J.; VOJÁČEK, O. (2020). Development and Implementation of the Concept of Disproportionate Costs in Water Management in Central Europe in the Light of the EU WFD. Water Alternatives 13(3), pp. 618-633. (IF: 1.98)

2019

BRABEC, J.; MACHÁČ, J.; JÍLKOVÁ, J. (2019). Using Bayesian Networks to Assess Effectiveness of Phosphorus Abatement Measures under the Water Framework Directive. Water 11(9), pp. 1791. https://doi.org/10.3390/w11091791 (IF: 2.524)

2018

MACHÁČ, J.; BRABEC, J. (2018). Assessment of Disproportionate Costs According to the WFD: Comparison of Applications of two Approaches in the Catchment of the Stanovice Reservoir (Czech Republic). Water Resour Manage. 32(4), str. 1453-1466. ISSN: 0920-4741 https://doi.org/10.1007/s11269-017-1879-z (IF: 2.848)

2016

MACHÁČ, J.; SIGEL, K.; BRABEC, J.; KLAUER, B.; SLAVÍKOVÁ, L. Assessing disproportionate costs according to the EU Water Framework Directive: Application of the "new Leipzig approach" in the Czech Republic. In Programmkomitee des Magdeburger Gewässerschutzseminars 2016 (ed.) Magdeburger Gewässerschutzseminar 2016 Die Elbe und ihre urban beeinflussten Gewässer - Tagungsband. October 6.-7., 2016. Dresden.

2016

SIGEL, K.; MACHAC, J.; KLAUER, B.; BRABEC, J. Begründung „weniger strenger Umweltziele“ nach EG-WRRL: Anwendung des Verfahrens „neuer Leipziger Ansatz" auf eine Fallstudie in der Tschechischen Republik (Odůvodnění „méně přísného environmentálního cíle“ podle Rámcové směrnice o vodě: Praktické použití metody „neuer Leipziger Ansatz“ na případové studii v České republice). In WERNECKE, G.; EBNER von ESCHENBACH, A. D.; STRUNCK, Y.; KIRSCHBAUER, L.; MÜLLER, A. (ed.) Proceedings of the Conference Tag der Hydrologie (Forum für Hydrologie und Wasserbewirtschaftung Heft 37–16), March 17–18, 2016. Koblenz, s. 393–398, ISBN: 978-3-88721-342-8, DOI: 10.14617/for.hydrol.wasbew.37.16.