e-academia

network akademických pracovníků

zemkova

Ing. Lenka Zaňková

zemkova (zavináč) e-academia.eu

Lenka Zaňková vystudovala obor Veřejná správa na Národohospodářské fakultě Vysoké škole ekonomické v Praze, s vedlejší specializací Ekonomika životního prostředí. V současné době studuje Ph.D. obor Environmentální studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

Profesně se zaměřuje na projekty především z oblasti energetiky a oceňování ekosystémových služeb, organizuje Zimní a letní školu o energetických systémech v ČR a Rakousku a aktivně spolupracuje na dalších přeshraničních projektech. Odborně působí na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a ve společnosti IREAS.

 

Funkce
  

Projektový manažer, řešitel

Studium

od 2016

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
Doktorské studium
Obor: Environmentální studia
Téma disertační práce: Regulatorní prostředí pro efektivní politiku energetické účinnosti

2013-2016

Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, obor: Veřejná správa (Ing.), diplomová práce: Kritická analýza současné legislativní úpravy likvidace fotovoltaických modulů a její ekonomické zhodnocení.

2010-2013

Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, obor: Národní hospodářství (Bc.), bakalářská práce: Analýza faktorů vedoucí domácnosti na Smiřicku ke změně způsobu vytápění – účast ve finálovém kole Soutěže o cenu děkana 2014.

Praxe

od 2015

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, projektový manažer, řešitel projektu, projektový asistent

od 2014

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., manažer projektu, řešitel projektu, projektový asistent

Projekty

2018

Projekt: Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o energetických systémech v Rakousku a České republice 2018

Poskytovatel: Dům zahraničních služeb MŠMT

Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pozice: Projektový manažer

2017-2019

Projekt TJ01000109: Rozvoj metod ekonomického hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech

Poskytovatel: TAČR

Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pozice: Výzkumník

2017-2020

Projekt QK1710307: Ekonomická podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití obnovitelných zdrojů energie, především pak biomasy, při respektování potravinové soběstačnosti a ochrany půdy

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství, QK – Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025 ZEMĚ

Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IEEP)

Pozice: Řešitel

2017

Projekt: Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o energetických systémech v Rakousku a České republice 2017

Poskytovatel: Dům zahraničních služeb MŠMT

Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pozice: Projektový manažer

2016-2019

Projekt CE622: CE-HEAT - Comprehensive model of waste heat utilization in CE regions

Poskytovatel: Interreg CENTRAL EUROPE

Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IEEP) a Národní centrum energetických úspor, z. s.

Pozice: Řešitel

2016

Projekt: Analýza potenciálu čerpání OPPIK dle velikosti žadatelů. Návrh optimalizace dle nákladové efektivity a tematických cílů.

Zadavatel: Národní centrum energetických úspor, z.s.

Pozice: Asistent projektu

2016

Projekt: Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o energetických systémech v Rakousku a České Republice 2016.

Zadavatel: Dům zahraničních služeb MŠMT, 2016.

Pozice: manažer projektu.

2015

Projekt: Ekonomické hodnocení současné výše recyklačního příspěvku na fotovoltaické moduly umístěné na trh do 31. 12. 2012 v reakci na Zákon o odpadech a návrh možné změny příspěvku s ohledem na právní závazky.

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR. Pozice: spoluřešitel.

2015

Projekt: Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o energetických systémech v Rakousku a České Republice 2015.

Zadavatel: Dům zahraničních služeb MŠMT, 2015. Pozice: asistent projektu.

Publikace

2017

ZEMKOVÁ, L.; MACHÁČ, J.; JÍLKOVÁ, J. How to deal with the complexity of assessing the local impacts of Renewable energy sources?

2017

MACHÁČ, J.; ZEMKOVÁ, L. Renewable energy sources evaluation: Regional Impact Assessment Framework (RegioIAF). In URBAN, O.; ŠPRTOVÁ, M.; KAREL KLEM, K. (ed.) Quo Vaditis Agriculture, Forestry and Society under Global Change? Conference Proceeding. Brno: Global Change Research Institute CAS, v.v.i., 2017, pp. 117-120. ISBN: 978-80-87902-22-6.

2017

MACHÁČ, J.; ZEMKOVÁ, L. How Much Extra Will Households Pay for Environmental Improvement? Impacts of Water and Severage Legislation in Preparation on Incomes of the Poorest Households in the South Bohemian Region. IN: Proceedings of the 21st International Conference Current Trends in Public Sector Research. January 19 – 20, 2017. Masaryk University in Brno, Faculty of Economics and Administration, Department of Public Economics. ISBN 978-80-210-8448-3. p. 305-312.

2016

MACHÁČ, J.; ZEMKOVÁ, L.; LOUDA, J.; VOJÁČEK, O. The assessment of the current PV modules recycling fee: the Czech Republic case study. WASTE FORUM. 2016. No. 4. ISSN 1804-0195. p. 215-224.

2016

ZEMKOVÁ, L.; MACHÁČ, J.; LOUDA, J.; VOJÁČEK, O. Readjusting Environmental Fees for Products with a Long Lifetime: Case of PV Module Recycling Fee in the Czech Republic. IN: Proceedings of the 9th International Scientific Conference INPROFORUM. November 5 - 6, 2015. University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics. ISBN 978-80-7394-536-7. S. 256-260.

 

Hodnocení odpadového hospodářství Středočeského kraje Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE