e-academia

network akademických pracovníků

IMG Dubova

Ing. Lenka Dubová

dubova (zavináč) e-academia.eu

Lenka Dubová vystudovala magisterský obor Veřejná správa na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze, s vedlejší specializací Ekonomika životního prostředí. Profesně se zaměřuje na projekty především z oblasti oceňování ekosystémových služeb, se zaměřením na ekosystémové služby lesů a také zelené a modré infrastruktury ve městech, dále se zabývá ekonomikou vod a cost-benefit analýzou. Působí na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a ve společnosti IREAS.

 

Funkce
  

Projektový asistent, výzkumný pracovník

Studium

od 2017

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně-ekonomická, obor: Aplikovaná ekonomie a správa (Ph.D.)

2013-2016

Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, obor: Veřejná správa (Ing.), diplomová práce: Vliv institucionálního nastavení na současnou tvorbu environmentálních strategií ve městech ČR.

2009-2013

Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, obor: Ekonomie (Bc.), bakalářská práce: Jak příjem jedince ovlivňuje jeho zařazení na levo-pravé škále politického spektra?

Praxe

 

od 2016

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, vyučující odborných předmětů Ekonomika životního prostředí, Management kvality a prostředí, Veřejná ekonomika a veřejné politiky, Metody odborné práce

od 2015

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, projektový asistent, výzkumný pracovník

od 2014

IREAS, Institut pro strukturální politiku, projektový asistent

Projekty

2018-2022

SMART CITY – SMART REGION – SMART COMMUNITY

Zadavatel: MŠMT, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Pozice: Mladý výzkumník.

2017-2020

Smart information, governance and business innovations for sustainable supply and payment mechanisms for forest ecosystem services (InnoForESt)

Zadavatel: Horizon 2020. Pozice: odborný řešitel

2017-2019

Rozvoj metod ekonomického hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech

Zadavatel: Technologická Agentura ČR. Pozice: spoluřešitel.

2017-2020

Ekonomická podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití obnovitelných zdrojů energie, především pak biomasy, při respektování potravinové soběstačnosti a ochrany půdy

Zadavatel: Ministerstvo zemědělství, QK – Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025. Pozice: analytik, spoluřešitel.

2017-2019

Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)

Zadavatel: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020. Pozice: asistent manažera, spoluřešitel.

2016-2017

Podpora rozvoje adaptačních opatření a strategií ve městech

Zadavatel: Technologická agentura ČR. Pozice: spoluřešitel.

2015-2017

Projekt: Regionale Wertschöpfungsketten im Kontext von Ökosystemleistungen und Biodiversität - am Beispiel einer  tschechisch-polnisch-sächsischen Projektkooperation.

Zadavatel: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (prostřednictvím NETSCI GmbH), 2015-2017. Pozice: projektový asistent.

2015-2016

Projekt: Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR/fondy EHP, 2015-2016. Pozice: spoluřešitel.

Publikace

 

2018

MACHÁČ, J; RYBOVÁ, K.; LOUDA, J.; DUBOVÁ, L. 2018. How to support planning and implementation of climate adaptation measures in urban areas? Case study of Brno-Nový Lískovec, 2018 Smart City Symposium Prague (SCSP), Prague, 2018, pp. 1-6. doi: 10.1109/SCSP.2018.8402649.

2018

DUBOVÁ, L. 2018. SMART řešení energetického využití biomasy ze zelené infrastruktury ve městech: případová studie údržby městské zeleně ve městě Děčín. In: SOBĚHART, R., JÍLKOVÁ, J. a kol., Smart City - Výzva pro 21. století?, UJEP Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, In Press.

2017

MACHÁČ, J; DUBOVÁ, L.; LOUDA, J. 2017. Zelené střechy z pohledu ekonomie: investice do zelených střech – zisk pro celou společnost. In Dostal, P. et al. (ed.) Způsoby systémové podpory výstavby zelených střech. Brno: Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s., pp. 8-10.

2017

VEJCHODSKÁ, E.; LOUDA, J.; DUBOVÁ, L. 2017. Urban Green Space – Beneficial but Costly. New Approaches to Financing. In Matějová, L. (ed.) Proceedings of the 21st International Conference Current Trends in Public Sector Research 2017. Brno: Masaryk University, 2017. pp. 402-409. ISSN 2336-1239. ISBN 978-80-210-8448-3.

2017

MACHÁČ, J.; DUBOVÁ, L.; LOUDA, J. 2017. Podpora budování zelených střech se vyplatí. Inspirace. Vol. 3, pp. 34-37. ISSN: 2464-5893.

2017

MACHÁČ, J.; DUBOVÁ, L.; LOUDA, J. 2017. Ekonomická analýza přírodě blízkých adaptačních opatření ve městě. Výsledky případových studií z Prahy, Brna a Plzně. Ústí nad Labem: Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. [online]: http://www.ieep.cz/download/publikace/vysledky_pripadovych_studii.pdf

2017

MACHÁČ, J.; DUBOVÁ, L.; LOUDA, J. 2017. Ekonomické zhodnocení společenské přínosnosti zeleně na příkladu Parku pod Plachtami. Zahrada - park – krajina. Vol. 27. No.1, 3 pp. ISSN: 1211-1678.

2016

MACHÁČ, J.; LOUDA, J.; DUBOVÁ, L. Green and blue infrastructure: An opportunity for smart cities? Smart Cities Symposium Prague (SCSP), 2016, květen 26-27, 2016. Praha, 6 pp., ISBN: 978-1-5090-1116-2, DOI: 10.1109/SCSP.2016.7501030