e-academia

network akademických pracovníků

IMG Dubova

Ing. Lenka Dubová

dubova (zavináč) e-academia.eu

Lenka Dubová vystudovala magisterský obor Veřejná správa na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze, s vedlejší specializací Ekonomika životního prostředí. Profesně se zaměřuje na projekty především z oblasti oceňování ekosystémových služeb, dále se zabývá ekonomikou vod a cost-benefit analýzou. Působí na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a ve společnosti IREAS.

 

Funkce
  

Projektový asistent, výzkumný pracovník

Studium

2013-2016

Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, obor: Veřejná správa (Ing.), diplomová práce: Vliv institucionálního nastavení na současnou tvorbu environmentálních strategií ve městech ČR.

2009-2013

Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, obor: Ekonomie (Bc.), bakalářská práce: Jak příjem jedince ovlivňuje jeho zařazení na levo-pravé škále politického spektra?

Praxe

 

od 2015

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, projektový asistent, výzkumný pracovník

od 2014

IREAS, Institut pro strukturální politiku, projektový asistent

 

 

od 2014

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s

Projekty

2015-2017

Projekt: Regionale Wertschöpfungsketten im Kontext von Ökosystemleistungen und Biodiversität - am Beispiel einer  tschechisch-polnisch-sächsischen Projektkooperation.

Zadavatel: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (prostřednictvím NETSCI GmbH), 2015-2017. Pozice: projektový asistent.

2015-2016

Projekt: Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR/fondy EHP, 2015-2016. Pozice: spoluřešitel.

Publikace

MACHÁČ, J.; LOUDA, J.; DUBOVÁ, L. Green and Blue Infrastructure: An Opportunity for Smart Cities? IN: Smart Cities Symposium Prague 2016. In press.