e-academia

network akademických pracovníků

rybova

Mgr. Kristýna Rybová

rybova (zavináč) ieep.cz

Kristýna Rybová vystudovala obor Demografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v současnosti pokračuje v doktorském studiu. Od akademického roku 2015/2016 je odbornou asistentkou na Katedře geografie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V letech 2009–2010 absolvovala studijní pobyt na Humboldtově univerzitě v Berlíně a v roce 2012 výzkumnou stáž v institutu INFA v Ahlen, Německo.

Zabývá se demografickými změnami a jejich dopady na regionální úrovni. V současnosti se věnuje též přeshraniční spolupráci v oblasti transferu technologií.

 

Funkce
  

Vědecká pracovnice a projektová asistentka

Studium
od 2011 Demografie - doktorské studium, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
2007-2011 Rozvoj venkova (Bc.), Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze

2007-2010

Demografie (Mgr.),Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

2004-2007

Demografie-sociologie (Bc.), Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Stáže

02-07/2012

Stáž v INFA, Institut für Abfall, Abwasser und Infrastrukturmanagement GmbH, Ahlen, Německo

2009-2010

Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät, Humboldt Universität zu Berlin, Německo

Praxe

 

od 2015

Odborná asistentka, Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

od 2015

Referentka oddělení pro vědu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

od 2014

Pomocná vědecká síla (v rámci projektu) na TU Bergakademie Freiberg, Sasko

od 2013

Vědecký pracovník (v rámci projektu), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

od 2012

Vyučující na Katedře demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

od 2008

Projektový asistent a výzkumný pracovník ACADEMIA IREAS, o.p.s.
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.
Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při Národohospodářské fakultě VŠE Praha

Projekty

2017-2020

Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko-ČR

Poskytovatel: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020

Příjemce: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, lead partner: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

2017-2019

Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)

Poskytovatel: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020

Příjemce: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, lead partner: Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR), Dresden

2016-2017

Výzkum návaznosti přeshraničních rozvojových os v Euroregionu Elbe/Labe

Poskytovatel: Fond malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020

Příjemce: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem

2016-2017

Centrum transferu technologií UJEP a TU Dresden

Poskytovatel: Fond malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020

Příjemce: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem

2016-2019

TRANS³Net Increased effectiveness of transnational knowledge and technology transfer through a cross-border cooperation network of transfer promotors

Poskytovatel: Interreg Central Europe

Příjemce: Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

2016-2018

Vliv demografického vývoje a "vytěsňovacího efektu" na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Příjemce: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Karlova v Praze, INESAN

2015-2016

Unfair competition and other economic factors influencing the efficiency of the provision of public services

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Příjemce: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

2015-2016

Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím

Poskytovatel: Ministerstvo financí ČR/fondy EHP, 2015-2016

Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

2013-2014

Promovieren in Sachsen International

Poskytovatel: ESF, Svobodný stát Sasko

Příjemce: TU Bergakademie Freiberg

 

2013-2014

Mobilita a propojení pracovního trhu v regionu EURES-TriRegio

Zadavatel: Regionální ředitelství Sasko, Spolková agentura práce v Chemnitz

Příjemce: Leibniz-Institut für Länderkunde v Lipsku a Institut pro strukturální politiku, o.p.s. v Praze

2012-2014

Hodnotná příroda východního Krušnohoř

Poskytovatel: Program Cíl 3/Ziel 3 Česko-Sasko

Příjemce: Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung, e.V. v Drážďanech a Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 

 

Publikace

2017

Rybová, K.; Burcin, B. 2017. „Does Spatial Dimension Matter in Waste Generation? Case Study of Czech Municipalities“, In: Matějová, L. (eds.) Proceedings of the 21th International Conference Current Trends in Public Sector Research 2017. Brno: Masaryk University, 2016. pp. 364-370. ISSN 2336-1239. ISBN 978-80-210-8448-3.

2017

Slavík, J.; Rybová, K. 2017. „The Costs of Municipal Waste and Separate Collection. Efficient Measures How to Cut Them DownIn: Matějová, L. (eds.) Proceedings of the 21th International Conference Current Trends in Public Sector Research 2017. Brno: Masaryk University, 2016. pp. 371-378. ISSN 2336-1239. ISBN 978-80-210-8448-3.

2016

Rybová, K.; Slavík, J. 2016. "Smart cities and ageing population - Implications for waste management in the Czech Republic,"
In: Koukol, M. (ed.) 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP), Prague, 2016. pp. 36-40. ISBN 978-1-5090-1116-2. doi: 10.1109/SCSP.2016.7501025

2016

Rybová, K.; Slavík, J. 2016. Can Demographic Characteristics Explain Intermunicipal Differences in Production of Municipal Waste?
In: Špalková, D.; Matějová, L. (eds.) Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research 2016. Brno: Masaryk University, 2016. pp. 375-382. ISSN 2336-1239. ISBN 97-80-210-8082-9..

2011

Kováčová, A.; Louda, J.; Rybová, K.:  Demographic Changes and Modelling of Municipal Waste Production in CR

WASTE FORUM 2011, 4, s. 208 - 217