e-academia

network akademických pracovníků

rybova

Mgr. Kristýna Rybová, Ph.D.

rybova (zavináč) ieep.cz

Kristýna Rybová vystudovala obor Demografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2018 dokončila doktorské studium. Od akademického roku 2015/2016 je odbornou asistentkou na Katedře geografie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V letech 2009–2010 absolvovala studijní pobyt na Humboldtově univerzitě v Berlíně a v roce 2012 výzkumnou stáž v institutu INFA v Ahlen, Německo.

Zabývá se demografickými změnami a jejich dopady na regionální úrovni.

 

Funkce
  

Vědecká pracovnice a projektová manažerka

Studium
2011-2018 Demografie - doktorské studium, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
2007-2011 Rozvoj venkova (Bc.), Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze

2007-2010

Demografie (Mgr.),Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

2004-2007

Demografie-sociologie (Bc.), Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Stáže

10/2020-1/2021

Výzkumná stáž na Institutu geografie, Justus-Liebig-Universität Giessen, Německo

02-07/2012

Stáž v INFA, Institut für Abfall, Abwasser und Infrastrukturmanagement GmbH, Ahlen, Německo

2009-2010

Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät, Humboldt Universität zu Berlin, Německo

Praxe

 

od 2015

Odborná asistentka, Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

2015-2017

Referentka oddělení pro vědu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

2013-2014

Pomocná vědecká síla (v rámci projektu) na TU Bergakademie Freiberg, Sasko

od 2013

Vědecký pracovník (v rámci projektů), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

od 2012

Vyučující na Katedře demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

od 2008

Projektový asistent a výzkumný pracovník ACADEMIA IREAS, o.p.s.
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.
Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při Národohospodářské fakultě VŠE Praha

Projekty
2020-2022

Žádané školy: Podmínky volby základní školy ve venkovském prostoru

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Příjemce: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Karlova

2019-2020

Integrated education based on sustainable urban mobility projects

Poskytovatel: Erasmus+

Příjemce: Politechnika Gdanska, Technische Universität Dresden, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

2019-2020

Venkov 3.0 „Sociální a technické podmínky pro uplatnění rozvojových potenciálů 21. století ve venkovských oblastech"

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky

Příjemce: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

2018-2022

SMART CITY – SMART REGION – SMART COMMUNITY

Poskytovatel: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Příjemce: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem

2018-2021

Strategické nástroje na podporu rozhodování municipalit v oblasti udržitelné mobility

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky

Příjemce: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem

2017-2020

Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko-ČR

Poskytovatel: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020

Příjemce: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, lead partner: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

2017-2019

Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)

Poskytovatel: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020

Příjemce: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, lead partner: Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR), Dresden

2016-2017

Výzkum návaznosti přeshraničních rozvojových os v Euroregionu Elbe/Labe

Poskytovatel: Fond malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020

Příjemce: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem

2016-2017

Centrum transferu technologií UJEP a TU Dresden

Poskytovatel: Fond malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020

Příjemce: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem

2016-2019

TRANS³Net Increased effectiveness of transnational knowledge and technology transfer through a cross-border cooperation network of transfer promotors

Poskytovatel: Interreg Central Europe

Příjemce: Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

2016-2018

Vliv demografického vývoje a "vytěsňovacího efektu" na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Příjemce: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Karlova v Praze, INESAN

2015-2016

Unfair competition and other economic factors influencing the efficiency of the provision of public services

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Příjemce: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

2015-2016

Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím

Poskytovatel: Ministerstvo financí ČR/fondy EHP, 2015-2016

Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

2013-2014

Promovieren in Sachsen International

Poskytovatel: ESF, Svobodný stát Sasko

Příjemce: TU Bergakademie Freiberg

 

2013-2014

Mobilita a propojení pracovního trhu v regionu EURES-TriRegio

Zadavatel: Regionální ředitelství Sasko, Spolková agentura práce v Chemnitz

Příjemce: Leibniz-Institut für Länderkunde v Lipsku a Institut pro strukturální politiku, o.p.s. v Praze

2012-2014

Hodnotná příroda východního Krušnohoř

Poskytovatel: Program Cíl 3/Ziel 3 Česko-Sasko

Příjemce: Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung, e.V. v Drážďanech a Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 

 

Publikace
2021 Lorencová, E. K.; Slavíková, L.; Emmer, A.; Vejchodská, E.; Rybová, K.; Vačkářů, D. 2021. Stakeholder engagement and institutional context features of the ecosystem-based approaches in urban adaptation planning in the Czech Republic. Urban Forestry & Urban Greening. 2021. ISSN 16188667. DOI: 10.1016/j.ufug.2020.126955
2020 Raška, P.; Dolejš, M.; Pacina, J.; Popelka, J.; Píša, J.; Rybová, K. 2020. Review of current approaches to spatially explicit urban vulnerability assessments: hazard complexity, data sources, and cartographic representations. GeoScape. 2020, 14(1), 47-61. ISSN 1802-1115. DOI: 10.2478/geosc-2020-0005
Brůhová Foltýnová, H.; Vejchodská, E.; Rybová, K.; Květoň, V. 2020. Sustainable urban mobility: One definition, different stakeholders' opinions. Transportation Research Part D: Transport and Environment. 2020, 87. ISSN 13619209. DOI: 10.1016/j.trd.2020.102465
Smejkalová, V.; Šomplák, R.; Rybová, K.; Nevrlý, V.; Rosecký, M.; Burcin, B.; Kučera, T. 2020. Waste Production and Treatment Modelling for EU Member States. Chemical Engineering Transactions. 2020, 81, 691-696. DOI: 10.3303/CET2081116
2019 Raška, P.; Stehlíková, M.; Rybová, K.; Aubrechtová, T. 2019. Managing flood risk in shrinking cities: dilemmas for urban development from the Central European perspective. Water International, 2019. DOI: 10.1080/02508060.2019.1640955
Slavík, J.; Rybová, K.; Dolejš, M. 2019. Biowaste separation at source and its limitations based on spatial conditions. Detritus, 2019, vol. 5, s. 36-45. DOI: 10.31025/2611-4135/2019.13787

 

Brůhová Foltýnová, H.; Rybová, K.; Vejchodská, E. 2019. Reflection of Smart City approaches in transport strategic planning in Czech cities, 2019 Smart City Symposium Prague (SCSP), Prague, Czech Republic, 2019, pp. 1-6, DOI: 10.1109/SCSP.2019.8805714

 

Rybová, K. 2019. Do socio-demographic characteristics in waste management matter? Case study of recyclable generation in the Czech Republic. Sustainability, 2019, vol. 11, no. 7. DOI: https://doi.org/10.3390/su11072030

2018

Bartel, S.; Albrecht, J.; Hruška, V.; Rybová, K.; Ortner, A. 2018. Transboundary spatial planning axes: Discontinuities and suggestions for harmonisation in the Elbe/Labe Euroregion. GeoScape, 2018. vol. 12, no. 2, pp. 114-123. DOI: 10.2478/geosc-2018-0012.

 

Rybová, K. 2018. Do socio-demographic characteristics in waste management matter? Case study of the production of recyclables in the Czech Republic. In: Conference Proceedings of the 2nd International Conference on Sustainability, Human Geography and Environment 2018 (ICSHGE18) [online], Poland, 2018, pp. 321-328. ISBN 978-83-952699-1-2.

 

Macháč, J; Rybová, K.; Louda, J.; Dubová, L. 2018. How to support planning and implementation of climate adaptation measures in urban areas? Case study of Brno-Nový Lískovec, 2018 Smart City Symposium Prague (SCSP), Prague, 2018, pp. 1-6. doi: 10.1109/SCSP.2018.8402649.

 

Rybová, K.; Slavík, J.; Burcin, B.; Soukopová, J.; Kučera, T.; Černíková, A. 2018. Socio-demographic Determinants of Municipal Waste Generation: Case Study of the Czech Republic. Journal of Material Cycles and Waste Management, 2018, vol. 20, no. 3, s. 1884-1891. DOI: 10.1007/s10163-018-0734-5.

 

Rybová, K.; Burcin, B.; Slavík, J. 2018. Spatial and non-spatial analysis of socio-demographic aspects influencing municipal solid waste generation in the Czech Republic. Detritus, vol. 1, s. 3-7. DOI: 10.26403/detritus/2018.2

 

Syrbe, R. U.; Rybová, K.; Bastian, O.; Bouhaka, T.; Louda, J. 2018. GIS-gestützte Kartierung und Quantifizierung von Ökosystemleistungen. Naturschutz und Landschaftsplanung. 2018, vol. 50, no. 1, s. 5-15. ISSN 0940-6808.

 

Ortner, A.; Albrecht, J.; Bartel, S.; Hruška, V.; Rybová, K. 2018. Untersuchung der Passfähigkeit der grenzüberschreitenden Achsen in der Euroregion Elbe/Labe Výzkum návaznosti přeshraničních rozvojových os v Euroregionu Elbe/Labe. ISBN 978-80-7561-108-6.

2017

Slavík, J.; Potluka, O.; Rybová, K. 2017. Subsidies in waste management: Effective instruments or a cul-de-sac of European structural policies? Waste Management, 2017, vol. 65, s. 1-2. 

 

Rybová, K. 2017. Jak ovlivňují socio-demografické proměnné produkci tříděného sběru komunálního odpadu? Případová studie České republiky. WASTE FORUM 2017, 2, s. 102-110. ISSN 1804-0195.

 

Rybová, K.; Slavík, J. 2017. Ageing population of cities — Implications for circular economy in the Czech Republic. In: 2017 Smart City Symposium Prague (SCSP) [online]. IEEE, 2017, s. 1-5 [cit. 2017-09-14]. DOI: 10.1109/SCSP.2017.7973844. ISBN 978-1-5386-3825-5. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7973844/

 

Rybová, K.; Burcin, B. 2017. „Does Spatial Dimension Matter in Waste Generation? Case Study of Czech Municipalities“, In: Matějová, L. (eds.) Proceedings of the 21th International Conference Current Trends in Public Sector Research 2017. Brno: Masaryk University, 2016. pp. 364-370. ISSN 2336-1239. ISBN 978-80-210-8448-3.

 

Slavík, J.; Rybová, K. 2017. „The Costs of Municipal Waste and Separate Collection. Efficient Measures How to Cut Them DownIn: Matějová, L. (eds.) Proceedings of the 21th International Conference Current Trends in Public Sector Research 2017. Brno: Masaryk University, 2016. pp. 371-378. ISSN 2336-1239. ISBN 978-80-210-8448-3.

2016

Rybová, K.; Slavík, J. 2016. "Smart cities and ageing population - Implications for waste management in the Czech Republic,"
In: Koukol, M. (ed.) 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP), Prague, 2016. pp. 36-40. ISBN 978-1-5090-1116-2. doi: 10.1109/SCSP.2016.7501025

 

Rybová, K.; Slavík, J. 2016. Can Demographic Characteristics Explain Intermunicipal Differences in Production of Municipal Waste?
In: Špalková, D.; Matějová, L. (eds.) Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research 2016. Brno: Masaryk University, 2016. pp. 375-382. ISSN 2336-1239. ISBN 97-80-210-8082-9..

2011

Kováčová, A.; Louda, J.; Rybová, K.:  Demographic Changes and Modelling of Municipal Waste Production in CR

WASTE FORUM 2011, 4, s. 208 - 217