e-academia

network akademických pracovníků

spacek

Ing. Martin Špaček, Ph.D.

spacek (zavináč) e-academia.eu

Martin Špaček vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Podniková ekonomika a management. Působí v oblasti strukturální politiky Evropské unie a evaluací veřejných výdajových programů. Zajímá se také o problematiku financování nestátních neziskových organizací. V současnoti působí jako Early stage researcher na Slovenské technické univerzitě.

 

Funkce
  

Projektový manager

Studium

2010-2013

Ing. - Vysoká škola ekonomická v Praze, Podnikohospodářská fakulta, obor Podniková ekonomika a management

2007-2010

Bc. - Vysoká škola ekonomická v Praze, Podnikohospodářská fakulta, obor Podniková ekonomika a management

Stáže

2013

Účastník European Program for Development Evaluation Training (Praha)

2012

Stážista na Úřadu vlády ČR, Sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

2012

Účastník Summer School on Counterfactual Impact Evaluation (Turín, Itálie)

Praxe

 

od 2014

Early stage researcher ve SPECTRA centru excelence Slovenské technické univerzity v Bratislavě

od 2011

Projektový asistent na Vysoké škole ekonomické v Praze

od  2008

Projektový asistent a manager ve společnosti IREAS centrum, s.r.o.

Projekty

od 2014

ITN RegPol² – Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation in Central and Eastern Europe

Výzkumný projekt: Multilevel governance for balanced development between core and peripheral spaces

2012-2013

Hodnocení podpor firmám v České republice srovnávací metodou CIE

Technologická agentura České republiky, realizátor: VŠE v Praze

2011-2013

Pilotní Counterfactual Impact Evaluation OP LZZ, oblast podpory 1.1

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, realizátor: IREAS centrum, s.r.o.

2012-2013

Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, realizátor: IREAS centrum, s.r.o.

2010

Impacts of EU Cohesion policy in Visegrad countries

Mezinárodní výzkumný projekt financovaný z Mezinárodního višegrádského fondu, Nadací Konráda Adenauera  a Česko-Polským fórem, IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

2009

Vstupní analýza pro budování absorpční kapacity

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, realizátor: IREAS centrum, s.r.o. - financováno z OPTA 2007 - 2013

Publikace

2013

ŠPAČEK, M. (2013): Hodnocení dopadů fondů EU na kapacity obecně prospěšných společností. Evaluační teorie a praxe, 2013, ročník 1, číslo 1, ISSN: 2336-114X.

2012

POTLUKA, O., BRŮHA, J., VOZÁR, O., ŠPAČEK, M., LOUN, J., POLAKOVIČ, R. (2012): First results of the Counterfactual Impact Evaluation of ESF Assistance in the Czech Republic. In International Days of Statistics and Economics. Praha: VŠE, 2012, ISBN 978-80-86175-79-9.

 

POTLUKA, O. a kol. (2012): Příručka pro projekty realizované v partnerství. Úřad vlády ČR: 2012, Praha, str. 192, ISBN 978-80-7440-062-9
2010 POTLUKA, O. et al. (2010): Impact of EU Cohesion Policy in Central Europe, 1st edition, Leipziger Universitätsverlag: 2010, p. 142, ISBN 978-3-86583-541-3