e-academia

network akademických pracovníků

kveton

RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.

kveton (zavináč) ireas.cz

Viktor Květoň je absolventem oboru sociální geografie a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde získal tituly RNDr. a Ph.D. v oblasti ekonomické geografie. V současnosti zde také odborně působí jako vědecký pracovník v rámci univerzitního centra excelence.V rámci činnosti IREAS získal zkušenosti z mezinárodních i národních projektů v oblasti evaluací výsledků a dopadů veřejných výdajových programů. Odborně se věnuje především analýzám v oblasti regionální politiky, kvantitativnímu hodnocení dat a aplikaci geografických informačních systémů.

 

Funkce
  

Analytik/evaluátor

Studium

2001-2011

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, obor Sociální geografie a regionální rozvoj, titul Mgr., RNDr., Ph.D.

Praxe

 

04/2012-dosud

 

Univerzita Karlova v Praze, PřF, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

03/2005-dosud

 IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.
Projekty
2021-2023
GACR 21-26655S: The role of extra-regional knowledge and capital flows on regional industrial path development in different types of regions (2021 - 2023)
 
Role v týmu: hlavní řešitel
2018-2021
The WORLD BANK: Czech Republic: Assessment of the Policy Mix.  Background analysis for the SME Support Strategy 2021+
 
Role: člen mezinárodního řešitelského týmu
2019-2021
GACR 19-03754S: Výzkum zapojení firem do globálních produkčních sítí: regionální a odvětvová analýza firem působících v České republice (2019 - 2021)
 
Role v týmu: člen týmu
2019
EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL - JOINT RESEARCH CENTRE: Innovation Country Report 2019: High growth enterprises, innovation and productivity challenges - CZECHIA
 
Role: národní koordinátor
2017-2019
GACR 17-06621S: The specifics of evolutionary trajectories of Central European regions: comprehending the key drivers and processes on the case of Czechia (2017 - 2019)
 
Role v týmu: hlavní řešitel
2013-2016
FP7 project - Smart Specialisation for Regional Innovation – SmartSpec (2013 - 2016)
 
Role v týmu: člen řešitelského týmu
2014
FP7 project - Smart Specialisation for Regional Innovation – SmartSpec (2013 - 2016)
 

Role v týmu: spoluřešitel v rámci Přírodovědecké fakulty UK

2010-2013

ESPON project: Transport Accessibility at Regional/Local Scale and Patterns in Europe (ESPON TRACC, project partner; lead partner Spiekermann & Wegener Stadt- und Regionalforschung (S&W), Dortmund, Německo), 2010 - 2013
 
role v týmu: člen řešitelského týmu

 

DG REGIO, EC - System of Regional Models for Impact Assessment of EU Cohesion Policy (2010 - 2013)
 
Role v týmu: vedoucí národního řešitelského týmu
2007-2013
DG REGIO, EC - “Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013 financed by the European Fund for Regional Development (ERDF) and Cohesion Fund (CF) Work Package 2 on “Support to SMEs – increasing research and innovation in SMEs and SME development”
 
Role: národní koordinátor
DG REGIO, EC - “Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on the ERDF and CF; Work Package 13: Geography of expenditure”
 
Role: národní koordinátor

2013

Průběžná evaluace OP VaVpI (2013 - 2015)

2012

MPSV ČR - Vyhodnocení plnění monitorovacích indikátorů OP LZZ zjišťovaných evaluací (2012)
 

Role v týmu: zástupce koordinátora - evaluátor

 

MMR ČR - Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ (2012)

Role v týmu: evaluátor/analytik

 

IGA 11/2012 - Regionální dopady kohezní politiky v Česku: podporují strukturální fondy konvergenci regionů?

Role v týmu: hlavní řešitel

 

IGA 15/2012 - Analýza stávajících územních aspektů politiky rozvoje venkova v rámci nekončících reforem SZP EU

Role v týmu: spoluřešitel

 2010

MPSV ČR - Hodnocení implementace principu partnerství v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost (2010 - 2011)

Role v týmu: garant a evaluátor vybraných evaluačních otázek

 

MPSV ČR - Roční operační vyhodnocení OPLZZ 2010 (2010 - 2011)

Role v týmu: zástupce koordinátora a evaluátor

DG REGIO, EK - System of Regional Models for Impact Assessment of EU Cohesion Policy (2010 - 2013)

Vedoucí řešitelského týmu - analytik

2009
MMR ČR – Vstupní analýza pro budování absorpční kapacity (2009)

Role v týmu: evaluátor/analytik

GAČR402/09/0179 - Konkurenceschopnost regionů v rámci České republiky a Evropské unie (2009 - 2011)

Role v týmu: odborný řešitel

GA402/09/0248 - Teoretická analýza interdependencí mezi politikou ochrany životního prostředí, regionální politikou a politikou územního rozvoje (2009-2010) financovaný z GAČR

Role v týmu: odborný řešitel

2008
MZE ČR - Ex-post hodnocení programu HRDP ČR na období 2004-2006 (2008 - 2009)

Role v týmu: garant LFA hodnocení - evaluátor

MPO ČR - Evaluace publicity OPPP v rámci projektu Komunikační strategie na kampaň k ukončení Operačního programu Průmysl a podnikání 2004 – 2006 (2008 - 2009)

Role v týmu: evaluátor

MPSV ČR - 3. etapa průběžného hodnocení CIP EQUAL, (2008 - 2009)

Role v týmu: garant hodnocení principu partnerství - evaluátor

KJB301110801 - Využití veřejné a individuální dopravy k dojížďce za prací v Česku a jeho geografické podmíněnosti (2008-2009) financovaný z GAAV

Role v týmu: hlavní řešitel

2007
VaV MMR ČR - WD-01-07-1 - Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje (2007 - 2011)
2005
GP205/05/P216 – Doprava a geografická organizace společnosti (2005-2007) financovaný z GAČR 

Role v týmu: odborný řešitel

Publikace

2020

PETRÁŠ, M., KVĚTOŇ, V. (2020): Spatial changes in distribution of firms and selected industries around new motorway. Applied Geography, Volume 121, August 2020, 102263, https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2020.102263

 

KOSTIČ, M., KVĚTOŇ, V. (2020): Does Innovation Support and Maturity Matter for Firms' Performance in a Moderately Developed Regional Innovation System in Central Europe? Innovation: The European Journal of Social Science Research. (online first), https://doi.org/10.1080/13511610.2020.1752156

 

KVĚTOŇ, V., BĚLOHRADSKÝ, A., BLAŽEK, J. (2020): The variegated role of proximities in acquisitions by domestic and international companies in different phases of economic cycles. Papers in Regional Science. 99, 583–602, DOI: 10.1111/pirs.12506

 

BLAŽEK, J., KVĚTOŇ, V., BAUMGARTINGER-SEIRINGER, S., TRIPPL, M. (2020): The dark side of regional industrial path development: towards a typology of trajectories of decline, European Planning Studies, 28:8, 1455-1473, DOI: 10.1080/09654313.2019.1685466

2019

KVĚTOŇ, V., ŠAFR, K. (2019): Regional embeddedness, relatedness and inter-regional linkages among less developed regions in Central Europe, European Planning Studies, DOI: 10.1080/09654313.2019.1576591

 

PĚLUCHA, M., KVĚTOŇ, V., POTLUKA, O. (2019): Using mixed method approach in measuring effects of training in firms: case study of the European Social Fund support. Evaluation and Program Planning, 73, 146 - 155. DOI: https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2018.12.008

2018

KVĚTOŇ, V., HORÁK, P. (2018): The effect of public R&D subsidies on firms' competitiveness: Regional and sectoral specifics in emerging innovation systems. Applied Geography ,94, 119–129. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2018.03.015

 

KVĚTOŇ, V., BLAŽEK, J. (2018): Path-development trajectories and barriers perceived by stakeholders in two Central European less developed regions: narrow or broad choice?. European Planning Studies, Volume 26, Issue 10, 2058-2077. doi.org/10.1080/09654313.2018.1509061

 

VALLANCE, P., BLAŽEK, J., EDWARDS, J., KVĚTOŇ, V. (2018): Smart specialisation in regions with less-developed research and innovation systems: a changing role for universities? Environment and Planning C: Politics and Space. Vol. 36(2) 219–238: DOI: https://doi.org/10.1177/2399654417705137

 

KVĚTOŇ, V., KADLEC, V. (2018): Evolution of knowledge bases in European regions: searching for spatial regularities and links with innovation performance, European Planning Studies, Volume 26, Issue 7, 1366-1388. DOI: 10.1080/09654313.2018.1464128

2017

PELUCHA, M., KVETON, V. (2017): The role of EU Rural Development Policy in the Neo-Productivist Agricultural paradigm. Regional Studies. Article first published online: DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00343404.2017.1282608

 

PELUCHA, M., KVETON, V., SAFR, K. (2017): Theory and reality of the EU’s rural development policy application in the context of territorial cohesion perspective—The case of the Czech Republic in the long-term period of 2004–2013. Land Use Policy, Volume 62, March 2017, Pages 13-28. (DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.11.036)

2016

NOVOTNÝ, J., BLAŽEK, J., KVĚTOŇ, V. (2016): The anatomy of difference: comprehending the evolutionary dynamics of economic and spatial structure in the Austrian and Czech economies. European Planning Studies, 24, 4, 788-808 (DOI:http://dx.doi.org/10.1080/09654313.2016.1139060)

 

MARADA, M., KVĚTOŇ, V. (2016): Transport supply and demand changes in relation to unemployment: empirical evidence from the Czech Republic in a time of crisis. Tijdschrift voor economische en sociale geografie/Journal of Economic and Social Geography (online first), DOI: 10.1111/tesg.12186

2015

ŽENKA, J., NOVOTNÝ, J., SLACH, O., KVĚTOŇ, V. (2015):  Industrial specialization and economic performance: A case of Czech microregions, Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, 69:2, 67-79, DOI: 10.1080/00291951.2015.1009859

2014

ŽENKA, J., NOVOTNÝ, J., SLACH, O., KVĚTOŇ, V. (2014): Industrial specialization and economic performance: a case of Czech microregions. Norwegian Journal of Geography, forthcoming.

2013

KVETON, V., LOUDA, J. , SLAVÍK, J., PELUCHA, M. (2013): Contribution of Local Agenda 21 to Practical Implementation of Sustainable Development: The case of the Czech Republic, European Planning Studies, DOI:10.1080/09654313.2012.753994

 

PELUCHA, M., KVETON, V., JILKOVA, J. (2013): Territorial dimensions of agro-environmental measures and LFA in rural development policy in the Czech Republic. Land Use Policy, Volume 34, September 2013, Pages 91-103.

2012

KVĚTOŇ, V. (2012): Faktory nabídky dopravy ve vztazích měst a venkova. In. Pělucha, M. a kol.: Venkov na prahu 21. století. Vysoká škola ekonomická v Praze, Praha (v tisku)

2011

LAPKA, M., CUDLINOVA, E., RIKOON, S., PELUCHA, M., KVETON, V. (2011): The rural development in the context of agricultural "green" subsidies: Czech farmers' responses. Agricultural economics, 57 (6), s. 259-271.

 

KVĚTOŇ, V., MARADA, M. (2011): Analysis of public and international transportation in Czechia: spatial differentiation and conditional factors. EUROPA XXI, Polish Academy of Sciences, Warszawa, č. 21, s. 19 – 30, ISSN 1429-7132.

 

PELUCHA, M., KVETON, V., SLAVIK, J. (2011): Matching mindsets to maps: towards a more congruent approach to cross-border co-operation. Regional Insights, č. 2, s. 6–11. ISSN 2042-9843.

 

PĚLUCHA, M., SLAVÍK, J., LOUDA, J., KVĚTOŇ, V. (2011): Sustainable development in practice: experience gained with LA 21 in the Czech Republic. Regions. Regional Studies Association, č. 283, s. 4–7. ISSN 1367-3882.

2010

MARADA, M., KVĚTOŇ, V. (2010): Diferenciace nabídky dopravních příležitostí v českých obcích a sociogeografických mikroregionech. Geografie – Sborník ČGS, 110, č. 1, s. 21 – 43, ISSN 1212-0014.

 

WOKOUN, R, KOURILOVA, J., PELUCHA, M., KVETON, V. (2010): Prospective Future Trends in Urban–Rural Relationships within the Territorial Agenda of the EU: A Critical Analysis of Implementation with a Special Focus on the Example of the Czech Republic. European Planning Studies, s. 1881 – 1896.
MARADA, M, KVĚTOŇ, V., VONDRÁČKOVÁ, P. (2010): Doprava a geografická organizace společnosti v Česku. Edice Geographica, ČGS, Praha, 165 s., ISBN 978-80-904521-2-1.
CHMELÍK, J., KVĚTOŇ, V., MARADA, M. (2010): Evaluation of competitiveness of rail transport on example of connection among regional capitals in Czechia. Národohospodářský obzor, roč. 10, č. 1, s. 5 – 20. ISSN 1213 2446
KVĚTOŇ, V., VONDRÁČKOVÁ, P., MARADA, M. (2010): Dopravní aspekty vztahu středisko – zázemí. In: Marada, M. a kol.: Doprava a geografická organizace společnosti v Česku. PřF UK, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, s. 91 – 114.
MARADA, M., KVĚTOŇ, V. (2010): Hodnocení mezistřediskových vztahů. In: Marada, M. a kol.: Doprava a geografická organizace společnosti v Česku. PřF UK, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, s. 75 – 90.
WOKOUN, R., TVRDOŇ, J. a kol. (2010): Přímé zahraniční investice a regionální rozvoj. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2010. 204 s. ISBN 978-80-245-1736-0. (Další autoři: DAMBORSKÝ, Milan, DOBRÁ, Soňa, KOUŘILOVÁ, Jana, KVĚTOŇ, Viktor, MIŠÚNOVÁ, Ema, PÁSTOR, Rudolf, PĚLUCHA, Martin, ŠIPIKAL, Miroslav, VLČKOVÁ, Viera, WEINGÄRTNEROVÁ, Markéta).

2009

PĚLUCHA, M., KVĚTOŇ, V. (2009): Territorial cohesion reflection in the Czech Republic´s policy making: critical issues and challenges. Regions. published by Regional Studies Association, s. 6 – 12.

2007

CHVOJKOVÁ, A. KVĚTOŇ, V. a kol. (2007): Finanční prostředky ze strukturálních fondů v příštím programovacím období 2007 – 2013. IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha, 183 s.

2006

MARADA, M., KVĚTOŇ, V., VONDRÁCKOVÁ, P. (2006): Železniční doprava jako faktor regionálního rozvoje, Národohospodářský obzor, č. 4 – 2006, Ekonomicko-správní fakulta, Brno, s. 51 – 60.