e-academia

network akademických pracovníků

kveton

RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.

kveton (zavináč) ireas.cz

Viktor Květoň je absolventem oboru sociální geografie a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde získal tituly RNDr. a Ph.D. v oblasti ekonomické geografie. V současnosti zde také odborně působí jako vědecký pracovník v rámci univerzitního centra excelence.V rámci činnosti IREAS získal zkušenosti z mezinárodních i národních projektů v oblasti evaluací výsledků a dopadů veřejných výdajových programů. Odborně se věnuje především analýzám v oblasti regionální politiky, kvantitativnímu hodnocení dat a aplikaci geografických informačních systémů.

 

Funkce
  

Analytik/evaluátor

Studium

2001-2011

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, obor Sociální geografie a regionální rozvoj, titul Mgr., RNDr., Ph.D.

Praxe

 

04/2012-dosud

 

Univerzita Karlova v Praze, PřF, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

03/2005-dosud

 IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.
Projekty
2014
FP7 project - Smart Specialisation for Regional Innovation – SmartSpec (2013 - 2016)
 

Role v týmu: spoluřešitel v rámci Přírodovědecké fakulty UK

2013

Průběžná evaluace OP VaVpI (2013 - 2015)

2012

MPSV ČR - Vyhodnocení plnění monitorovacích indikátorů OP LZZ zjišťovaných evaluací (2012)
 

Role v týmu: zástupce koordinátora - evaluátor

 

MMR ČR - Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ (2012)

Role v týmu: evaluátor/analytik

 

IGA 11/2012 - Regionální dopady kohezní politiky v Česku: podporují strukturální fondy konvergenci regionů?

Role v týmu: hlavní řešitel

 

IGA 15/2012 - Analýza stávajících územních aspektů politiky rozvoje venkova v rámci nekončících reforem SZP EU

Role v týmu: spoluřešitel

 2010

MPSV ČR - Hodnocení implementace principu partnerství v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost (2010 - 2011)

Role v týmu: garant a evaluátor vybraných evaluačních otázek

 

MPSV ČR - Roční operační vyhodnocení OPLZZ 2010 (2010 - 2011)

Role v týmu: zástupce koordinátora a evaluátor

DG REGIO, EK - System of Regional Models for Impact Assessment of EU Cohesion Policy (2010 - 2013)

Vedoucí řešitelského týmu - analytik

2009
MMR ČR – Vstupní analýza pro budování absorpční kapacity (2009)

Role v týmu: evaluátor/analytik

GAČR402/09/0179 - Konkurenceschopnost regionů v rámci České republiky a Evropské unie (2009 - 2011)

Role v týmu: odborný řešitel

GA402/09/0248 - Teoretická analýza interdependencí mezi politikou ochrany životního prostředí, regionální politikou a politikou územního rozvoje (2009-2010) financovaný z GAČR

Role v týmu: odborný řešitel

2008
MZE ČR - Ex-post hodnocení programu HRDP ČR na období 2004-2006 (2008 - 2009)

Role v týmu: garant LFA hodnocení - evaluátor

MPO ČR - Evaluace publicity OPPP v rámci projektu Komunikační strategie na kampaň k ukončení Operačního programu Průmysl a podnikání 2004 – 2006 (2008 - 2009)

Role v týmu: evaluátor

MPSV ČR - 3. etapa průběžného hodnocení CIP EQUAL, (2008 - 2009)

Role v týmu: garant hodnocení principu partnerství - evaluátor

KJB301110801 - Využití veřejné a individuální dopravy k dojížďce za prací v Česku a jeho geografické podmíněnosti (2008-2009) financovaný z GAAV

Role v týmu: hlavní řešitel

2007
VaV MMR ČR - WD-01-07-1 - Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje (2007 - 2011)
2005
GP205/05/P216 – Doprava a geografická organizace společnosti (2005-2007) financovaný z GAČR 

Role v týmu: odborný řešitel

Publikace

2014

ŽENKA, J., NOVOTNÝ, J., SLACH, O., KVĚTOŇ, V. (2014): Industrial specialization and economic performance: a case of Czech microregions. Norwegian Journal of Geography, forthcoming.

2013

KVETON, V., LOUDA, J. , SLAVÍK, J., PELUCHA, M. (2013): Contribution of Local Agenda 21 to Practical Implementation of Sustainable Development: The case of the Czech Republic, European Planning Studies, DOI:10.1080/09654313.2012.753994

 

PELUCHA, M., KVETON, V., JILKOVA, J. (2013): Territorial dimensions of agro-environmental measures and LFA in rural development policy in the Czech Republic. Land Use Policy, Volume 34, September 2013, Pages 91-103.

2012

KVĚTOŇ, V. (2012): Faktory nabídky dopravy ve vztazích měst a venkova. In. Pělucha, M. a kol.: Venkov na prahu 21. století. Vysoká škola ekonomická v Praze, Praha (v tisku)

2011

LAPKA, M., CUDLINOVA, E., RIKOON, S., PELUCHA, M., KVETON, V. (2011): The rural development in the context of agricultural "green" subsidies: Czech farmers' responses. Agricultural economics, 57 (6), s. 259-271.

 

KVĚTOŇ, V., MARADA, M. (2011): Analysis of public and international transportation in Czechia: spatial differentiation and conditional factors. EUROPA XXI, Polish Academy of Sciences, Warszawa, č. 21, s. 19 – 30, ISSN 1429-7132.

 

PELUCHA, M., KVETON, V., SLAVIK, J. (2011): Matching mindsets to maps: towards a more congruent approach to cross-border co-operation. Regional Insights, č. 2, s. 6–11. ISSN 2042-9843.

 

PĚLUCHA, M., SLAVÍK, J., LOUDA, J., KVĚTOŇ, V. (2011): Sustainable development in practice: experience gained with LA 21 in the Czech Republic. Regions. Regional Studies Association, č. 283, s. 4–7. ISSN 1367-3882.

2010

MARADA, M., KVĚTOŇ, V. (2010): Diferenciace nabídky dopravních příležitostí v českých obcích a sociogeografických mikroregionech. Geografie – Sborník ČGS, 110, č. 1, s. 21 – 43, ISSN 1212-0014.

 

WOKOUN, R, KOURILOVA, J., PELUCHA, M., KVETON, V. (2010): Prospective Future Trends in Urban–Rural Relationships within the Territorial Agenda of the EU: A Critical Analysis of Implementation with a Special Focus on the Example of the Czech Republic. European Planning Studies, s. 1881 – 1896.
MARADA, M, KVĚTOŇ, V., VONDRÁČKOVÁ, P. (2010): Doprava a geografická organizace společnosti v Česku. Edice Geographica, ČGS, Praha, 165 s., ISBN 978-80-904521-2-1.
CHMELÍK, J., KVĚTOŇ, V., MARADA, M. (2010): Evaluation of competitiveness of rail transport on example of connection among regional capitals in Czechia. Národohospodářský obzor, roč. 10, č. 1, s. 5 – 20. ISSN 1213 2446
KVĚTOŇ, V., VONDRÁČKOVÁ, P., MARADA, M. (2010): Dopravní aspekty vztahu středisko – zázemí. In: Marada, M. a kol.: Doprava a geografická organizace společnosti v Česku. PřF UK, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, s. 91 – 114.
MARADA, M., KVĚTOŇ, V. (2010): Hodnocení mezistřediskových vztahů. In: Marada, M. a kol.: Doprava a geografická organizace společnosti v Česku. PřF UK, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, s. 75 – 90.
WOKOUN, R., TVRDOŇ, J. a kol. (2010): Přímé zahraniční investice a regionální rozvoj. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2010. 204 s. ISBN 978-80-245-1736-0. (Další autoři: DAMBORSKÝ, Milan, DOBRÁ, Soňa, KOUŘILOVÁ, Jana, KVĚTOŇ, Viktor, MIŠÚNOVÁ, Ema, PÁSTOR, Rudolf, PĚLUCHA, Martin, ŠIPIKAL, Miroslav, VLČKOVÁ, Viera, WEINGÄRTNEROVÁ, Markéta).

2009

PĚLUCHA, M., KVĚTOŇ, V. (2009): Territorial cohesion reflection in the Czech Republic´s policy making: critical issues and challenges. Regions. published by Regional Studies Association, s. 6 – 12.

2007

CHVOJKOVÁ, A. KVĚTOŇ, V. a kol. (2007): Finanční prostředky ze strukturálních fondů v příštím programovacím období 2007 – 2013. IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha, 183 s.

2006

MARADA, M., KVĚTOŇ, V., VONDRÁCKOVÁ, P. (2006): Železniční doprava jako faktor regionálního rozvoje, Národohospodářský obzor, č. 4 – 2006, Ekonomicko-správní fakulta, Brno, s. 51 – 60.