e-academia

network akademických pracovníků

fanta

Ing. Petr Fanta, Ph.D.

fanta (zavináč) ireas.cz

Petr Fanta je absolventem oboru Ekonomika a řízení podniku na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Na této fakultě získal v roce 2005 titul Ph.D. Ve společnosti IREAS působí jako projektový manažer již od roku 2003. Specializuje se na oblast evaluací a hodnocení veřejných výdajových programů. Řídil několik národních i mezinárodních projektů s tématikou vzdělávání. Působí jako lektor projektového řízení v programu MBA a v komerčních kurzech.

 

Funkce
  

Projektový manažer

Studium
1999-2005 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Podniková ekonomika a management, Titul Ph.D.
1992-1998 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Podniková ekonomika a management, Titul Ing,
Praxe

2003 - dosud 

Příprava a řízení projektů, sestavování rozpočtů projektů, zpracování expertních studií a publikací. Expertní studie a analýzy v oblasti evaluací a efektivnosti veřejných výdajových programů.  

IREAS, Mařákova 292/9, 160 00 Praha 6

2015 - dosud

Vedení výuky (přednášky a cvičení) v bakalářském a magisterském studijním programu, vedení a oponentura diplomových a semestrálních prací. Zaměření na regionální rozvoj a projektové řízení. Výuka v anglickém jazyce.

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií

2020 - dosud

Vedení výuky (přednášky a cvičení) v bakalářském a magisterském studijním programu, vedení a oponentura diplomových a semestrálních prací. Zaměření na projektové řízení. Výuka v anglickém jazyce.

Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav ekonomiky a managementu

2007-dosud

Finanční, ekonomické a organizační poradenství, zpracování žádostí a administrace projektů ze strukturálních fondů.

Kylin s.r.o., Štítného 128/I, 377 01 Jindřichův Hradec

2011-dosud

 

Lektor kurzů projektového managementu v MBA programu, vedení a oponování diplomových a bakalářských prací, zkoušení studentů.

Business Institut, s.r.o., Trnkovo náměstí 1112/1, PSČ 152 00 Praha 5

2011-2015

Vedení odborných seminářů na téma projektového a procesního řízení, vyjednávání a komunikace. Konzultační činnost pro podniky při zavádění a optimalizaci projektového a procesního řízení a systémů trvalého zlepšování.

Gnostika Consulting, s.r.o, Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1

2008-2013

Vedení přednášek a seminářů pro VŠ studenty bakalářského studijního programu, příprava testových otázek

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, nám. W. Churchilla 4, 130 00 Praha 3

2002-2006 

Řízení odboru, správa a hospodaření s majetkem města, vytváření rozvojových plánů města, příprava a prezentace podkladů voleným orgánům města.

Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec

2001

Řízení ekonomického úseku, finanční plánování, rozpočtování, kalkulace, analýzy.

Fontea, a.s., Veselí nad Lužnicí 596/I, 391 81 Veselí nad Lužnicí

1998-2000 

Finanční modelování outsourcingových projektů, administrace projektů.

Vattenfall Czech Republic s.r.o., Zlatnická 10, 110 00 Praha 1

Projekty

2013-2014

Evaluace podpory sociálního a inkluzívního podnikání v OPLZZ, IREAS Centrum, s.r.o., senior evaluátor, garant evaluačního úkolu 2, Zadavatel – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2013 - 2014

2012-2015

 

Průběžná evaluace OP VaVpI, IREAS Centrum, s.r.o., senior evaluátor, Zadavatel – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012 - 2015

2012-2013

Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2012, IREAS Centrum, s.r.o., vedoucí evaluačního týmu, Zadavatel – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2012 - 2013

2012

Vyhodnocení plnění monitorovacích indikátorů OPLZZ zjišťovaných evaluací, IREAS Centrum s.r.o., vedoucí evaluačního týmu, Zadavatel – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2012

2010-2011

Roční operační vyhodnocení OP LZZ, IREAS Centrum s.r.o., evaluátor, Zadavatel – Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2010-2011

2010

Analýza bariér nízké poptávky OPŽP, IREAS Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Zadavatel – Ministerstvo životního prostředí, 2010

2009

Vstupní analýza pro budování absorpční kapacity, expert, IREAS Centrum s.r.o., Zadavatel Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009

2008-2009

Evaluace komunikační strategie OPPP – expert, IREAS Centrum s.r.o., Zadavatel MPO, 2008 – 2009

2007-2008

Třetí etapa průběžného hodnocení CIP EQUAL – expert, IREAS centrum, s.r.o., zadavatel MPSV, 2007 - 2008

2007

Analýza a vyhodnocení systému hodnocení a hodnotících kritérií Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů – OP RLZ (2004–2006), VŠE v Praze, Fakulta Podnikohospodářská – expert, zadavatel MPSV ČR, 2007

 

Návrhy monitorovacích ukazatelů pro hodnocení efektivnosti a transparentnosti nakládání s prostředky ze Strukturálních fondů – expertní studie pro Transparency International 

Zpracování vzdělávacích materiálů v oblasti finančního řízení projektů pro projekt OP RLZ

2005 

Vypracování podkladů pro první etapu hodnocení Programu iniciativy Společenství EQUAL, IREAS 2005, zadavatel MPSV ČR

 

1/05 Doporučení analýz a evaluací pro operační programy, IREAS 2005, zadavatel MMR ČR

 

Grantová Agentura ČR, projekt č. 402/05/2644 "Analýza přínosů veřejných služeb a jejich dopad na efektivnost veřejných výdajů“ – expert.

2006

Recenze příspěvku, NISPAcee Annual Yearbook, 2006

 

Konzultační a vzdělávací činnosti ve firmách:

- Kalibra Nova, s.r.o.

- Witte Nejdek spol. s r.o.

- ITW Pronovia, s.r.o.

- Bel Sýry Česko, a.s.

- Karlovarský kraj

- Magistrát města Most

- RWE , a.s.

Publikace

2020

Potluka, Oto, Fanta, Petr: Rural Non-profit Leaders and Their (in)formal Role in Local Development, Voluntary Sector Review, Policy Press, 2020, ISSN 2040-8064, https://doi.org/10.1332/204080520X15874664170938

 

Fanta, Petr, Mynaříková, Lenka, Dobrucká, Lucia: Educational Projects Evaluation, In: EDULEARN20 Proceedings, pp. 3449-3454, 2020, ISBN 978-84-09-17979-4, ISSN 2340-1117

 

Švecová, Lenka, Zárubová, Lucie, Fanta, Petr: Process and Project Excellence, In: Conference Proceedings 14th Days of Statistics and Economics, VŠE v Praze, 2020, pp. 1220 – 1228, ISBN 978-80-87990-22-3, DOI 10.18267/pr.2020.los.223.0

2019

Fanta, Petr, Horáková, Daniela: Design and Methodology of Collecting Data on Youth Leaving Institutional Care, Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference 13th Days of Statistics and Economics, VŠE v Praze, 2019, pp. 373 – 383, ISBN: 978-80-87990-18-6

 

Dobrucká, Lucia, Mynaříková, Lenka, Fanta, Petr: Adaptabiliy of young adults who grew up in children’s homes on labour market – the role of education and training, In: L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torr, ICERI2019 Proceedings, pp. 4759-4766, 2019

 

Mynaříková, Lenka, Dobrucká, Lucia, Fanta, Petr: Factors influencing the employability of people who grew up in children´s homes – does education play an important role?, In: L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torr, ICERI2019 Proceedings, pp. 4753-4758, 2019.

2017

Fanta, Petr: Místní akční skupiny v aktuálním programovém období – změny k lepšímu?, Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2017, Mendelova univerzita v Brně, 2017, ISBN: 978-80-7509-548-0.

2012

Mikušová, Meričková, Beáta – Fanta, Petr: Optimalizace outsourcingu ve veřejném sektoru, Wolters Kluwer, Praha 2012, ISBN: 978-80-7357-990-6

2011

Pělucha, Martin, Květoň, Viktor, Potluka, Oto, Fanta, Petr: Politika soudržnosti v ČR a její regionální dimenze. Acta Aerarii Publici, 2011, roč. 8, č. 2, s. 48–61. ISSN 1336-8818

 

Nemec, Juraj – Fanta, Petr – Fantová, Šumpíková, Markéta: Performance management in the Slovak higher education system: problems created and reactions, in „Strategic Innovation Through Collaboration and Convergence“, Pan-Pacific Conference XXVI, 2009 Shenzhen, China.

2008

Lőffler, Elke – Parrado, Salvador – Bovaird, Tony – Van Ryzin, Gregg: Report „Citizens and the Coproduction of Public Services“, Paříž, říjen 2008.

2007

Fanta, Petr – Ochrana, František – Šumpíková Markéta: Country Public Management Profile, 5th Annual NISPAcee Confrenece, Kyjev, Ukrajina, 2007.

2007-2013

Chvojková, Anna, Květoň Viktor a kol.: Finanční prostředky fondů EU v období 2007 – 2013, - IREAS, Praha 2007. ISBN: 978-80-86684-43-7.

Šumpíková, Markéta a kol.: kapitola 1.1.2 Monitorovací systém 2004 – 2006 (str. 16-20), kapitola 1.2 Tématická doporučení 2004 – 2006 (str. 25 – 47), kapitola 2.1.4 Monitorovací systém 2007 – 2013 (str. 58 – 63), kapitola 2.2 Tématická doporučení 2007 – 2013 (str. 65 – 76). V: Kolektiv autorů: Shrnutí výstupů analýz evaluace SF v ČR. IREAS, Praha 2005. ISBN: 80-86684-30-x.

2006

Fanta, Petr – Rousek, Pavel: Formy zajišťování veřejných služeb obcemi, mezinárodní vědecký seminář "Európske financie - teória, politika, prax", Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2006,

 

Fanta, Petr: Outsourcing, Mezinárodní konference “Nová teorie ekonomiky a managementu organizací – 1. díl”, Vysoká škola ekonomická v Praze, Praha 2006, str. 293 -301. ISBN: 80-245-1091-X.

2005

Fanta, Petr – Šumpíková, Markéta – Kačín, Radovan: Outsourcing ve veřejné správě, forma partnerství se soukromým sektorem. Teoretický seminář “Veřejný a soukromý sektor – partnerství a konkurence“, Masarykova Universita Brno, Šlapanice 2005.

Fanta Petr: Outsourcing – doktorská disertační práce. VŠE Praha, Praha, 2005.

2004

Fanta, Petr: Oceňování podniku při průmyslovém outsourcingu. Liberec, 2004, Mezinárodní symposium „České podnikatelství v evropském prostoru – 2004“. str. 21 – 28, ISBN 80-7083-820-5.

 

Šumpíková, Markéta - Krbová, Jana - Fanta, Petr: Ex ante analýza zdrojů pro RLZ v ČR. Banská Bystrica, Mezinárodní konference „Príležitosti, šance a výzvy pre viaczdrojove financovanie neziskových organizácií“. Banská Bystrica, SR, 2004, str. 28-41. ISBN 80-8055-930-9.

1999

Fanta Petr: Černá středa daňových poplatníků. Hospodářské noviny, Praha, 1999.

1998

Fanta Petr: Finanční analýza BSH Holice – diplomová práce, VŠE Praha, Praha, 1998.