e-academia

network akademických pracovníků

maly

Ing. Vítězslav Malý

maly (zavináč) ireas.cz

Vítězslav Malý působí jako řešitel a manažer vědeckých projektů. Absolvoval VŠE v Praze, obory Hospodářská politika a Ekonomika životního prostředí. Dlouhodobě se věnuje problematice ekonomických nástrojů v ochraně životního prostředí a jejich uplatnění v oblasti vodního hospodářství. Mimo tuto oblast se také věnuje energetice, zejména pak uplatnění obnovitelných zdrojů energie a úspor energie s akcentem na ekonomickou a energetickou efektivitu. V současné době působí i jako manažer vzdělávacích projektů zaměřujících se na studenty středních škol.

 

Funkce
  

Manažer vzdělávacích projektů


Expert kompetenčního týmu Voda a povodně

Studium

2005 - 2011

Vysoká škola ekonomická v Praze (titul Ing.)

Praxe

 

2011 - 2014

Katedra ekonomiky životního prostředí Národohospodářské fakulty VŠE v Praze

od 2007

IEEP, Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku VŠE v Praze, Expert kompetenčního týmu Voda a povodně

od 2007

IREAS, Institutu pro strukturální politiku, Expert a manažer projektů v oblasti Vody a povodní, vzdělávacích projektů podpořených z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

od 2011

PORSENNA o.p.s., manažer mezinárodních projektů v oblasti energetické soběstačnosti a úspor energie

Projekty

2014 - 2015

Zvýšení efektivnosti využívání povrchových vod posílením ekonomických nástrojů (TAČR-Omega, č. TD020020)

2014 - 2015

Hodnocení nákladové přiměřenosti v rámci dosahování dobrého stavu vodních útvarů (TAČR-Omega, č.  TD020352)

2011 - 2014

Projekt 3CE393P3, „Energyregion“ pro využití místních zdrojů a energetickou efektivnost v regionech, manažer projektu, CENTRAL EUROPE PROGRAMME

2013 - 2014

Projekt „Vzdělávací program energetika a energetické úspory“ (CZ.1.07/3.2.02/04.0036), OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

2010 - 2013

Projekt „E-learningový portál – podpora výuky na SŠ v oblastech ŽP a udržitelný rozvoj, podnikatelských dovedností a projektového managementu“, Ministerstvo Školství mládeže a tělovýchovy, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

2011 - 2012

Projekt „Analýza vyvolaných nákladů soukromých subjektů na ohlašování údajů do integrovaného registru znečišťování“, Pro Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP ČR zpracovalo VYCERRO, Výzkumné centrum konkurenceschopného a udržitelného rozvoje regionů Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Vysoké školy ekonomické v Praze

2009 - 2011

SE KLIMA: Socioekonomická analýza dopadů klimatické změny ve vazbě na vodní hospodářství ČR (MZE ČR - NAZV, č. QH91257)
Publikace

2013

Slavíková, L., Malý, V., Rost, M., Petružela, L., Vojáček, O. 2013: Impacts of Climate Variables on Residential Water Consumption in the Czech Republic. Water Resources Journal 27/2: 365-379

2012

Malý, V., Slavíková, L., Rost, M., Petružela,  L., Vojáček, O., Kavan, J.:  Relevantnost využití denních dat o  teplotě a srážkách pro testování dopadu klimatických faktorů na spotřebu  pitné vody domácnostmi, VTEI, 545, 4/2012, ISSN:0322-8916,  s. 6-8

2011

Slavíková, L., Kováč, U., Kluvánková-Oravská, T., Malý, V.: Sustainable forest management as experimental study from the Czech and Slovak Republics, Prognostické práce, 3, 2011, č. 4

 2010

Slavíková, L., Kluvánková-Oravská, T., Trifunovova, S., Malý. V.: A Common or Individual Property, Regime for Sustainable Forest Management?, Experimental Evidence from the Czech and Slovak Republics, 2010