e-academia

network akademických pracovníků

jerabkova

Ing. Mgr. Michaela Jeřábková (Chocholoušová)

jerabkova (zavináč) ireas.cz

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a v současné době studuje doktorské studium pedagogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě se věnuje výuce a vzdělávání mladistvých a dospělých.

 

Funkce
  

Projektový manažer, asistent

Studium

2016–dosud

Univerzita Karlova v Praze (doktorské studium, obor Pedagogika)

2013–2015

Univerzita Karlova v Praze (magisterské studium, obor Pedagogika)

2012–2015

Vysoká škola ekonomická v Praze (magisterské studium, obor Mezinárodní politika a diplomacie)

2010–2013

Univerzita Karlova v Praze (bakalářské studium, obor Pedagogika)

2009-2012

Vysoká škola ekonomická v Praze (bakalářské studium, obor Mezinárodní studia – diplomacie)
Stáže

1–6/2012

Univerzita v Lublani (zahraniční studijní pobyt)

Praxe

 

2016

Agentura SPEKTRUM
manažerka vzdělávání a asistentka – obsahová a metodická příprava vzdělávacích kurzů pro manažery a pracovníky na vedoucích pozicích, tvorba vzdělávacích materiálů, podpora při přípravě individuálních koučovacích konzultací, komunikace s klienty, psychodiagnostika, apod.

2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

administrativní podpora – kontrola výkazů, archivace, zadávání do databáze výstupů OP VK

2011–dosud

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s
členka týmu Lidské zdroje (odborné zapojení do projektů týkajících se vzdělávání a sociální politiky – tj. tvorba výukových materiálů, individuální doučování v dětských domovech; administrativní podpora projektů)

2010–2014

Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické


tajemnice (zajištění chodu kanceláře, práce s interními systémy (vystavování objednávek, cestovních příkazů, apod.), vyúčtování, kontrola rozpočtu, příprava účetních dokladů, správa knihovny, komunikace s vedením fakulty a školy)

Projekty

2016–dosud

Patřím mezi ostatní – rozvoj gramotostí  a praktických dovedností žáků z dětských domovů

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pozice: metodik lektorského týmu

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.

2016–dosud

Učitel v roli Tvůrce

Zadavatel: Magistrát hlavního města Prahy, Operační program Praha – pól růstu

Pozice: věcný manažer klíčových aktivit – podpora cílové skupiny při realizaci projektu

Řešitel: ACADEMIA IREAS, o. p. s.

2015

Podpora zdraví v předškolní výchově

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Pozice: metodik a odborný asistent

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.

2012–2014

Anglickým jazykem, motivací ke vzdělávání a individuálním doučováním k rovným příležitostem

Zadavatel: Středočeský kraj, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Pozice: lektor, autor výukových manteriálů

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.

2010–2013

Od finanční gramotnosti k udržitelné spotřebě

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Pozice: autor výukového modulu

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.