e-academia

network akademických pracovníků

jerabkova

Ing. Mgr. Michaela Jeřábková (Chocholoušová)

jerabkova (zavináč) ireas.cz

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a v současné době studuje doktorské studium pedagogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě se věnuje výuce a vzdělávání mladistvých a dospělých.

 

Funkce
  

Projektový manažer, asistent

Studium

2018-2019

Systemický institut (Výcvik koučování I. - Akreditovaný vzdělávací program)

2016–dosud

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha (Doktorské studium, obor Pedagogika)

2013–2015

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha (Magisterské studium, obor Pedagogika, titul Mgr.)

2012–2015

Vysoká škola ekonomická, Fakulta mezinárodních vztahů, Praha (Magisterské studium, obor Mezinárodní politika a diplomacie, titul Ing.)

2010–2013

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha (Bakalářské studium, obor Pedagogika, titul Bc.)

2009-2012

Vysoká škola ekonomická v Praze (Bakalářské studium, obor Mezinárodní studia – diplomacie)
Stáže

3/2019-7/2019

Univerzita v Heidelbergu, stáž v rámci doktorského studia, obor - Pedagogika

1–6/2012

Univerzita v Lublani, Filozofická fakulta (zahraniční studijní pobyt - obor Pedagogika)

Praxe

 

2016-2017

Agentura SPEKTRUM

manažerka vzdělávání a asistentka – obsahová a metodická příprava vzdělávacích kurzů pro manažery a pracovníky na vedoucích pozicích, tvorba vzdělávacích materiálů, podpora při přípravě individuálních koučovacích konzultací, komunikace s klienty, psychodiagnostika, apod.

2011–dosud

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s

projektový manažer - vzdělávání (odborné zapojení do evropských projektů týkajících se vzdělávání a sociální oblasti – tj. tvorba výukových a metodických materiálů, individuální doučování v dětských domovech, vzdělávání učitelů apod., dále pak administrativní podpora a řízení projektů, přímá práce s cílovou skupinou učitelé a žáci)

2010–2014

Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

tajemnice (zajištění chodu kanceláře, práce s interními systémy - vystavování objednávek, cestovních příkazů, apod., dále administrativní podpora projektů, vyúčtování, kontrola rozpočtu, příprava účetních dokladů, komunikace s vedením fakulty a školy)

Projekty

2021 - dosud 

Rozvoj a podpora ženského principu ve školství

Zadavatel: Magistrát hlavního města Prahy

Pozice: obsahová a metodická koordinátorka

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

2020-dosud

Rozvíjíme učitele a žáky - podpora integrace ohrožených dětí a dětí s problémovým chováním v rámci MŠ, ZŠ a SŠ

Zadavatel: MŠMT ČR

Pozice: metodička 

Řešitel: ACADEMIA IREAS, o. p. s.

2020-dosud

Svět se tvoří v našich hlavách - rozvoj demokratické kultury na pražských školách

Zadavatel: Magistrát hlavního města Prahy

Pozice: odborná průvodkyně - specialistka pro demokratickou kulturu

Řešitel: ACADEMIA IREAS, o. p. s.

2017-2019

Systemický přístup k multikulturní výchově

Zadavatel:Magistrát hlavního města Prahy

Pozice: koordinátor cílových skupin

Řešitel: ACADEMIA IREAS, o. p. s. 

2018-2019

Water agent V003: Environmentální vzdělávání žáků v oblastni vodního managementu

Zadavatel: Mezinárodní visegrádský fond

Pozice: expert na vzdělávání

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. 

2017-2020

Rozvoj kolegiální podpory pedagogů na školách prostřednictvím interního mentoringu

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pozice: věcný manažer 

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. 

2016–2019

Patřím mezi ostatní – rozvoj gramotostí  a praktických dovedností žáků z dětských domovů

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pozice: metodik lektorského týmu

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.

2016–2018

Učitel v roli Tvůrce

Zadavatel: Magistrát hlavního města Prahy, Operační program Praha – pól růstu

Pozice: věcný manažer klíčových aktivit – podpora cílové skupiny při realizaci projektu

Řešitel: ACADEMIA IREAS, o. p. s.

2015

Podpora zdraví v předškolní výchově

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Pozice: metodik a odborný asistent

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.

2014-2015

Podpora žáků s SPU prostřednictvím nápravných cvičení v e-formě 

Zadavatel: Hlavní město Praha, Operační program Praha - Adaptibilita

Pozice: administrativní podpora projektu

Řešitel: ACADEMIA IREAS, o. p. s.

2012–2014

Anglickým jazykem, motivací ke vzdělávání a individuálním doučováním k rovným příležitostem

Zadavatel: Středočeský kraj, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Pozice: lektor, autor výukových manteriálů

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.

2010-2013

E-learningový portál - podpora výuky na SŠ v oblastech životního prostředí a udržitelného rozvoje, podnikatelských dovedností a projektového managementu

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Pozice: výpomoc s tvorbou studijního modulu podnikatelské dovednosti

2010–2013

Od finanční gramotnosti k udržitelné spotřebě

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Pozice: autor výukového modulu

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.

Publikace

 


2022

Jeřábková, M. (ed.), Svět se tvoří v našich hlavách, Metodické listy pro rozvoj demokratické kultury ve školách, ACADEMIA IREAS, o. p. s., 2022, https://www.ireas.cz/cs/cmsmayan/download/142

2020

Kováčová, K., Jeřábková, M. (eds.) Rozvoj kolegiální podpory pedagogů, Metodické listy k workshopům pro pedagogy, IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s., 2020, https://www.ireas.cz/cs/cmsmayan/download/121


2020

Jeřábková, M., Fanta, P. (eds.), Na sdílení záleží, Přínosy koučinku a mentoringu ve školství, Sborník z konference, IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s., 2020, https://www.ireas.cz/cs/cmsmayan/download/122


2019

Macháč, J., Jeřábková, M. (eds.), WATER AGENT V 003: Environmentální výchova žáků v oblasti vodního hospodářství, IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s., 2019, https://www.ireas.cz/cs/cmsmayan/download/34


2019

Jeřábková, M., Šeflová, J., Kováčová, K. (eds.), Patřím mezi ostatní – Soubor metodických listů pro práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s., 2019, https://www.ireas.cz/cs/cmsmayan/download/101

2018

Kováčová, K., Jeřábková, M. (eds.), Učitel v roli Tvůrce, Metodická příručka ke kurzu pro pedagogy, ACADEMIA IREAS, o. p. s., 2018, https://www.ireas.cz/cs/cmsmayan/download/48