e-academia

network akademických pracovníků

rihova

Mgr. Kamila Říhová

rihova (zavináč) ireas.cz

Kamila Říhová vystudovala magisterské studium v oboru speciální pedagogika. Jejím dlouhodobým odborným zájmem je zefektivňování výuky pro děti s potřebou podpůrných opatření. V současnosti se zaměřuje na využití volnočasových aktivit a doučování ke zmírňování sociálního znevýhodnění u dětí školního věku. Jejím koníčkem je trénování dětí v šachovém kroužku. 

 

Funkce
  

Projektový manažer, asistent

Studium

2015-dosud

Univerzita Jana Ámose Komenského
Magisterské studium – obor Andragogika

2014-2016

Univerzita Jana Ámose Komenského
Magisterské studium – obor Speciální pedagogika, titul Mgr.

2011-2014

Univerzita Jana Ámose Komenského
Bakalářské studium – obor Pedagogika, titul Bc.

Praxe

 

09/2014-dosud

projekt Otevřená budoucnost
individuální doučování v dětském domově v Nymburce

09/2014-dosud

Figurka, o. p. s.
výuka šachu předškolních dětí formou her

05/2013-dosud

Turistické a informační centrum Říčany
poskytování asistence, turistických informací, drobný prodej

2013-dosud

Mateřské centrum Mraveniště
výuka šachového kroužku pro předškolní děti
asistentka pedagožky, logopedické hry s předškolními dětmi

2013-2014

Mateřská škola - Baby club NEMO
logopedické hry se speciální pedagožkou při logopedickém kroužku

2012-dosud

IREAS
členka týmu Sociální politika, odborné zapojení do evropských projektů týkajících se vzdělávání a sociální oblasti (tvorba výukových materiálů, individuální doučování v dětských domovech), administrativní podpora projektů

09/2011-dosud

Klub šachistů Říčany 1925
výuka šachového kroužku, trenérka, doprovod na šachových turnajích
Projekty


2015

Do školy v pohodě

IREAS, o.p.s.; projektový manažer

2014-2015

Podpora žáků s SPU prostřednictvím nápravných cvičení v e-formě

ACADEMIA IREAS, o.p.s.; odborný asistent

2013-2015

Nové poznatky v syndromu CAN a interdisciplinární spolupráce

ACADEMIA IREAS, o.p.a.; projektový asistent

2013-2014

Syndrom CAN a kompetence pracovníků škol

IREAS, o.p.s.; projektový asistent

2009-2014

Anglickým jazykem, motivací ke vzdělávání a individuálním doučováním k rovným příležitostem

IREAS, o.p.s.; osobní učitel

Publikace

2014

ŘÍHOVÁ, Kamila Hra a její význam v rozvoji komunikačních schopností u dětí předškolního a mladšího školního věku. Praha, 2014. Bakalářská práce. Univerzita Jana Amose Komenského. Katedra speciální pedagogiky.