e-academia

network akademických pracovníků

Zelechovska 

Ing. Klára Želechovská

zelechovska (zavináč) ireas.cz

Klára Želechovská vystudovala obor projektové řízení na Českém vysokém učení technickém v Praze. Ve své diplomové práci se věnovala vytvoření strategického plánu obce Vyžlovka. V současnosti se věnuje projektům s tématikou sociálního začleňování a profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

 

 

Funkce
  

Projektová asistentka

Studium

2015-2018

České vysoké učení technické v Praze

Obor Projektové řízení - magisterské studium

2012–2015

České vysoké učení technické v Praze

Obor Personální management v průmyslových podnicích - bakalářské studium

Praxe

 

2016-dosud

Člen projektového týmu – Lidské zdroje (listopad 2015-současnost), Administrativní a řídící podpora dílčích projektů. Přímá práce
s cílovou skupinou učitelé a žáci.

Odborný průvodce - specialista v projektu "Svět se tvoří v
našich hlavách" (únor 2020-současnot), výběr, plánování, doporučení konkrétních aktivit a forem podpory ve vybraných školách, včetně jejich koordinace a vyhodnocení.

Odborný asistent projektu "Učitel v roli tvůrce" (březen 2017-srpen 2018), 

ACADEMIA IREAS o.p.s.

2015-2016

Vedení exekučních spisů, komunikace s úřady a účastníky,
vyřizování telefonických hovorů.

Exekutorský úřad

1/2015-7/2015

Zajištění monitoringu chodu celého objektu, vyřizování
telefonátů a jednoduché administrativy, kontrola chodu IT,
obsluha technických zařízení.

TVO Europe Holdings a.s.

2013-2014

Týmové řešení specifického zadání České spořitelny v oblasti
finančního vzdělávání.

Česká Spořitelna a.s.

2010-2014

Software promoter (Windows 7, 8, 8.1, Microsoft office)
Devices promoter (Windows phones, ultrabooks, notebooks,
tablets)
Merchandising (Datart, Electroworld, JRC Game,...)

Microsoft s.r.o.

Projekty

2020-dosud

Svět se tvoří v našich hlavách

Zadavatel: Magistrát hl.m. Prahy 

Pozice: odborný průvodce – specialista, obsahový koordinátor

Řešitel: ACADEMIA IREAS, o.p.s.

 

2018-dosud

Model CDC pro školní praxi

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pozice: Asistentka projektu

Řešitel: ACADEMIA IREAS, o.p.s.

2017-2018

Učitel v roli Tvůrce

Zadavatel: Magistrát hlavního města Prahy, Operační program Praha - pól růstu

Pozice: Asistentka projektu

Řešitel: ACADEMIA IREAS, o.p.s.

2013-2014

Finanční vzdělávání

Zadavatel: Česká spořitelna