e-academia

network akademických pracovníků

Ing. Simona Peřinová

perinova (zavináč) ireas.cz

Simona vystudovala ČVUT v oboru Řízení regionálních projektů. V současné době je zapojená v týmu vzdělávání a sociální politika, kde se na pozici projektového asistenta podílí na administraci realizovaných projektů. V současné době se zaměřuje především na práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, speciálními vzdělávacími potřebami a žáky ohrožené pracovním neúspěchem.

 

 

Funkce
Projektová asistentka
Studium

2015-2017

České vysoké učení technické v Praze

Masarykův ústav vyšších studií

Obor: Řízení regionálních projektů

2012-2015

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ekonomická fakulta

Obor: Strukturální politika EU pro veřejnou správu

Certifikáty

Metoda projektového řízení PRINCE 2

Praxe

 

2016-dosud

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

ACADEMIA IREAS, o.p.s.

Člen týmu lidské zdroje

09-12/2018

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

ACADEMIA IREAS, o.p.s.

IREAS centrum, s.r.o.

Office manažer

2016-2018

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

ACADEMIA IREAS, o.p.s.

IREAS centrum, s.r.o.

Office manažer

07-10/2016

Magistrát hlavního města Prahy

Referent kartového centra

Projekty

2017-dosud

KUPROG - programy na podporu rozvoje u žáků mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol

CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000321

Zadavatel: Magistrát hlavního města Prahy

Operační program Praha - pól růstu

Pozice: věcný manažer klíčové aktivity

Řešitel: ACADEMIA IREAS, o.p.s.

 

2016-dosud

Patřím mezi osatní - Rozvoj gramotností a praktických dovedností žáků z dětských domovů

CZ.0..61/0.0/0.0/16_012/0000605

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pozice: projektová asistentka

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

 

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

ACADEMIA IREAS, o.p.s

Člen týmu lidské zdroje