e-academia

network akademických pracovníků

kovacova

Mgr. Klára Kováčová

kovacova (zavináč) ireas.cz

Klára Kováčová vystudovala obor psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zajímá se o pedagogickou psychologii, zejména psychologii motivace. Ve své diplomové práci se věnovala vytváření dotazníku ke zjišťování úlohy motivace žáků k dosahování cílů v kontextu pedagogické psychologie. V současnosti se věnuje projektům s tématikou sociálního začleňování, profesního rozvoje pedagogických pracovníků a studuje doktorské studium v oboru pedagogické psychologie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Pracuje také na Dětském a dorostovém detoxikačním oddělení jako psycholog a terapeut.

 

 

Funkce
  

Projektová manažerka, garant

Studium

10/2018-dosud

Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích

Obor Pedagogická psychologie - doktorské studium

 

2012–2017

Univerzita Karlova v Praze

Obor Psychologie (Mgr.)

 

2009-2012

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Obor Psychologie (Bc.)

Praxe

 

09/2018-dosud

Asistent na katedře psychologie

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta

01/2018-dosud

Psycholog ve zdravotnictví

Dětské a dorostové detoxikační oddělení, od 1.1.2021 provozuje Psychiatrická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

04/2015-dosud

Projektový manažer

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

ACADEMIA IREAS, o.p.s.

01/2016-10/2016

Office manažer

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

ACADEMIA IREAS, o.p.s.

IREAS centrum, s.r.o.

03/2013-12/2015

Zástupce office manažera

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

ACADEMIA IREAS, o.p.s.

IREAS centrum, s.r.o.

2012-dosud

Projektový asistent

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

ACADEMIA IREAS, o.p.s.

IREAS centrum, s.r.o.

Projekty

2020-2022

Rozvíjíme učitele a žáky - podpora integrace ohrožených dětí a dětí s problémovým chováním v rámci MŠ, ZŠ a SŠ

Zadavatel: MŠMT ČR

Pozice: mentorka pedagoga vzdělávání dětí

Řešitel: ACADEMIA IREAS, o. p. s.

2019-dosud

Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku v přírodovědných předmětech a matematice

Zadavatel: TAČR, 2. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

Pozice: Asistent (implementace dotazníkových a screeningových metod k tématům formativního hodnocení, motivace a metakognice do výukového hyperspace)

Řešitel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta

 

2017-2019

KUPROG - programy pro podporu rozvoje u žáků mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol

Zadavatel: Magistrát hlavního města Prahy, Operační program Praha – pól růstu

Pozice: Věcný manažer KA1,2,4

Řešitel: ACADEMIA IREAS, o.p.s

2016-2019

Patřím mezi ostatní - rozvoj gramotností a praktických dovedností žáků z dětských domovů

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pozice: Manažer klíčové aktivity

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

2016-2018

Učitel v roli Tvůrce

Zadavatel: Magistrát hlavního města Prahy, Operační program Praha - pól růstu

Pozice: Věcný manažer klíčových aktivit - podpora cílové skupiny

Řešitel: ACADEMIA IREAS, o.p.s.

2016-2018

Budování kapacit a profesionalizace IREAS, o.p.s.

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Operační program Zaměstnanost

Pozice: Projektový manažer

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

2016-2017

Brainfactory

Zadavatel: IVF

Pozice: Projektový asistent

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

2015-2016

Do školy v pohodě

Zadavatel: FNNO, NROS

Pozice: Projektový manažer

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

2014-2015

Podpora zdraví v předškolní výchově

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Pozice: Koordinátor aktivit

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

2013-2014

Porozumění čtenému - typický vývoj a jeho rizika

Zadavatel: eldel consortium, Marie Curie ITN

Pozice: Výzkumný asistent projektu

Řešitel: Katedra psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

 

Syndrom CAN a kompetence pracovníků škol

Zadavatel: Středočeský kraj, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Pozice: Projektová asistentka

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

2013-2015

Nové poznatky v syndromu CAN a interdisciplinární spolupráce

Zadavatel: Plzeňský kraj, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Pozice: Projektová asistentka

Řešitel: ACADEMIA IREAS, o.p.s.