e-academia

network akademických pracovníků

pacovsky

Ing. Libor Pacovský

pacovsky (zavináč) ireas.cz

Libor Pacovský vystudoval Fakultu sociálně ekonomickou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ve společnosti IREAS se věnuje sociálním otázkám a vzdělávání různých cílových skupin v různých oblastech (finanční gramotnost, anglický jazyk, environmentální výchova). Velmi úzce spolupracuje se základními a středními školami, dětskými domovy a organizacemi působícími v sociální sféře. Významným zájmem je zkoumání problematiky syndromu CAN (syndrom zneužívaného a týraného dítěte). 

 

Funkce
  

Projektový manažer

Studium

2007-2008

Univerzita Karlstad, Švédsko
Obor Service Management Research
Titul Master of Science in Business and Economics (MSc.)

2005-2007

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Obor Ekonomika a Management (Ing.)

2005

Univerzita Paisley, Skotsko
Obor International Marketing, 3rd level, Erasmus Program
Titul BA Marketing

 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Obor Ekonomika a Management, specializace Regionální rozvoj

Certifikáty

2011

Správní kontrola

Státní fond životního prostředí, 4 denní kurz

2007

Budoucnost energetických systémů

Česko rakouská interdisciplinární zimní a letní škola, VŠE a Univerzita Graz

Stáže
2008

Vědecký pracovník

INFA GmbH, Muenster/Ahlen, Německo

2003-2004

Praktikant

Oddělení prodeje Škoda Originálního Příslušenství - ŠKODA AUTO a. s.

Praxe

 

2018-dosud

doktorand, výzkumné zaměření „Smart Governance nástroj pro zlepšení rozhodování veřejných politik“

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

2015-dosud

Projektový manažer a výzkumný pracovník

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,  Fakulta sociálně ekonomická, 

2009-dosud 

Projektový manažer / Odborný asisent / Finanční manažer

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.

2009-2011

Referent Oddělení Švýcarských fondů

Státní fond životního prostředí

03/2008-12/2008

Vědecký pracovník

INFA GmbH, Muenster/Ahlen, Německo

01/2007-08/2007

Asistent / Vědecký pracovník

Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku, NF VŠE

2006-2007

Projektový manažer

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.

Projekty

2018-dosud

Smart City - Smart Region - Smart Community

Koordninátor aktivit a výzkumný pracovník

Řešitel: UJEP

2016-2019

Patrím mezi Ostatní

Manažer klíčové aktivity

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.

2017-dosud

Škola doktorských studií - Aplikovaná a behaviorální studia

Projektový manažer

Řešitel: UJEP

2014-2015

Praktická výuka - orientace na rozvoj kompetencí žáků

Projektový manažer

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.

2014-2015

Podpora zdraví v předškolní výchově, reg. č. 

Projektový mamažer

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. 

2014-2015

Podpora žáku s SPU prostřednictvím nápravných cvičení v e-formě, reg. č. 

Manažer projektu

Řešitel: ACADEMIA IREAS, o.p.s. 

2012-2015

Anglickým jazykem, motivací ke vzdělávání a individuálním doučováním k rovným příležitostem

Projektový manažer

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.

2013-2014

Syndrom CAN a kompetence pracovníků škol

Odborný asistent

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.

2013-2015

Nové poznatky v syndromu CAN a interdisciplinární spolupráci, reg. č. 

Finanční manažer

Řešitel: ACADEMIE IREAS, o. p. s.

2010-2013

E-learningový portál - podpora výuky na SŠ v oblastech ŽP a udržitelný rozvoj, podnikatelských dovedností a projektového managementu

Projektový manažer (od 04/2011)

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.

2010-2012

Jazyk prostředek k rovným příležitostem

Projektový manažer

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.

2007-2009

Strategie prevence vzniku a třídění využitelných složek komunálního odpadu na obecní úrovni a formování trhu s vytříděnými surovinami v ČR

Odborný asistent

Řešitel: IEEP, Vysoká škole ekonomická v Praze

2006-2008
Jazyk cesta k úspěšnému vstupu do života pro každého

Projektový manažer

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.

Publikace

2008

Yuan, G.; L. Pacovsky (2008). Stakeholder Driven Sustainable Service
Development, IMSM-R Master’s thesis, Karlstad University.

2007

PACOVSKÝ, Libor (dis). Účinnost systému odpadového hospodářství na praktickém příkladu[rukopis]. 2007. 67 l., 5 l. příl. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická, 2007