e-academia

network akademických pracovníků

dydnanska

Mgr. Radka Dydňanská

dydnanska (zavináč) ireas.cz

Radka Dydňanská absolvovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, na níž navázala doktorským studiem oboru Speciální pedagogika na Univerzitě J. A. Komenského v Praze. V tomto studiu dosud pokračuje. Jejím dlouhodobým odborným zájmem je fenomén týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí a přenos rizikových faktorů této problematiky mezi generacemi.

 

Funkce
  

Projektový manažer

Studium

od 2012

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.

Obor Speciální pedagogika

Doktorské studium

2006-2009

Masarykova univerzita v Brně

Obor Sociální pedagogika (Mgr.)

2001-2005

Univerzita Hradec Králové

Obor Sociální patologie a prevence (Bc.)

Stáže

1999

Azylový dům pro týrané, zneužívané a zanedbávané děti, organizace volnočasových aktivit

1998

Jedličkův ústav, asistence dětem s kombinovaným postižením

Praxe

 

od 2006

Projektový manažer

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

ACADEMIA IREAS, o.p.s.

2000-2003

Office manažer

Vysoká škola ekonomická, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku

1999

Asistentka projektu Podpora ekologického zemědělství v ČR

FOA – Nadace pro ekologické zemědělství

1996-1999

Sekretářka

FOA – Nadace pro organické zemědělství

1993-1995

Sekretářka

Magistrát hlavního města Prahy, bytový odbor

Projekty

2013-2014

Syndrom CAN a kompetence pracovníků škol

Projektový manažer

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

2013-2014

Nové poznatky v syndromu CAN a interdisciplinární spolupráce

Projektový manažer

Řešitel: ACADEMIA IREAS, o.p.s.

2012-2015

Anglickým jazykem, motivací ke vzdělávání a individuálním doučováním k rovným příležitostem

Zástupce projektového manažera

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

2010-2011

Jazyk – prostředek k rovným příležitostem

Odborný asistent

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

2006-2008
Prevence syndromu CAN prostřednictvím komplexní práce s rodinou

Projektový manažer

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

Publikace

2013 

DYDŇANSKÁ, Radka. Transgenerační přenos. In: Kolektiv autorů. Syndrom CAN a způsob péče o rodinný systém. Praha: IREAS, o.p.s. 2007, s. 236. ISBN 978-80-86684-47-5.

2007

DYDŇANSKÁ, Radka. Možná podpora rodin s rizikovostí výskytu syndromu CAN u dětí. In: Rodina v II. decenniu 21. století.Praha: Educa service, 2013, s. 528. ISBN 978-80-87306-13-0.