e-academia

network akademických pracovníků

Ing. Jan Brabec

brabec (zavináč) ireas.cz

Jan Brabec je absolventem oboru Ekonomická analýza na Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Ekonomický přístup aplikuje na oblast životního prostředí. Zaměřuje se především na ekonomii energetiky a ochrany ovzduší, dále se zabývá ekonomií vody. Působí ve společnosti IREAS a v rámci projektů také externě na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V současné době studuje doktorský program Environmentální studia na Univerzitě Karlově.

 

Funkce
  

Projektový asistent, Analytik

Studium

od 2017

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
Obor Environmentální studia

2014–2017

Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze
navazující obor Ekonomická analýza (2. ročník)
vedlejší specializace: Peněžní ekonomie a bankovnictví

2011–2014

Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické

obor Ekonomie a hospodářská správa

Stáže

 

1–5/2015

The University of Texas at Austin, Austin, TX 78712, Spojené státy americké

Studijní pobyt na McCombs School of Business

Praxe

 

od 2017

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně – výzkumný pracovník

od 2014

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s - projektový asistent, analytik

Projekty

 

2018-2022

Smart City – Smart Region – Smart Community

Poskytovatel: Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání

Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí and Labem

Pozice: Analytik

 2017-2019

BIDELIN: Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína

Poskytovatel: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020

Přijemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí and Labem, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku

Pozice: Příprava výběrových experimentů

 2017

Dopracování metodiky k udělování výjimek z aplikace úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami pro zařízení kategorie 1.1. Spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém příkonu 50 MW nebo více

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

Příjemce: IREAS Energy s. r. o.

Pozice: Analytik

2016–2019

Projekt CE622: CE-HEAT – Comprehensive model of waste heat utilization in CE regions

Poskytovatel: Interreg CENTRAL EUROPE

Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IEEP) a Národní centrum energetických úspor, z. s.

Pozice: Analytik

Publikace

 

2018

MACHÁČ, J.; BRABEC, J. (2018). Assessment of Disproportionate Costs According to the WFD: Comparison of Applications of two Approaches in the Catchment of the Stanovice Reservoir (Czech Republic). Water Resour Manage. 32(4), str. 1453-1466. ISSN: 0920-4741 https://doi.org/10.1007/s11269-017-1879-z (IF: 2.848)

2016

MACHÁČ, J.; SIGEL, K.; BRABEC, J.; KLAUER, B.; SLAVÍKOVÁ, L. Assessing disproportionate costs according to the EU Water Framework Directive: Application of the "new Leipzig approach" in the Czech Republic. In Programmkomitee des Magdeburger Gewässerschutzseminars 2016 (ed.) Magdeburger Gewässerschutzseminar 2016 Die Elbe und ihre urban beeinflussten Gewässer - Tagungsband. October 6.-7., 2016. Dresden.

2016

SIGEL, K.; MACHAC, J.; KLAUER, B.; BRABEC, J. Begründung „weniger strenger Umweltziele“ nach EG-WRRL: Anwendung des Verfahrens „neuer Leipziger Ansatz" auf eine Fallstudie in der Tschechischen Republik (Odůvodnění „méně přísného environmentálního cíle“ podle Rámcové směrnice o vodě: Praktické použití metody „neuer Leipziger Ansatz“ na případové studii v České republice). In WERNECKE, G.; EBNER von ESCHENBACH, A. D.; STRUNCK, Y.; KIRSCHBAUER, L.; MÜLLER, A. (ed.) Proceedings of the Conference Tag der Hydrologie (Forum für Hydrologie und Wasserbewirtschaftung Heft 37–16), March 17–18, 2016. Koblenz, s. 393–398, ISBN: 978-3-88721-342-8, DOI: 10.14617/for.hydrol.wasbew.37.16.