e-academia

network akademických pracovníků

slavikova

doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.

slavikova (zavináč) e-academia.eu

Lenka Slavíková působí jako řešitelka vědeckých projektů, vysokoškolský pedagog a garant oboru na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obory Hospodářská politika a Ekonomika životního prostředí. Dlouhodobě se věnuje problematice ekonomických nástrojů v ochraně životního prostředí a jejich uplatnění v oblasti vodního hospodářství. Rozvíjí aplikace institucionální ekonomie, kvalitativních metod socio-ekonomického výzkumu a komparaci teoretických přístupů k ochraně životního prostředí. V roce 2009 dokončila doktorát se zaměřením na ekonomické teorie relevantní pro ochranu životního prostředí a jejich aplikace na složku voda. V roce 2015 byla jmenována docentkou Veřejné ekonomie na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy university v Brně.

 

Studium

2015

Masarykova Univerzita v Brně (titul doc.)

2003–2009

Vysoká škola ekonomická v Praze (titul Ph.D.)

1997–2003

Vysoká škola ekonomická v Praze (titul Ing.)

Stáže

2005

Ludwig von Mises Institute, Auburn, USA (výzkumná stáž se zaměřením na komparace ekonomických teorií v rámci ekonomie životního prostředí)

2004

Massachussets Institute of Technology, Cambridge, USA (krátkodobá stáž v rámci česko-americké spolupráce na výzkumném projektu)

Praxe

 

od 2013

Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

od 2007

Výkonná ředitelka IEEP, Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku

2008–2014

Katedra ekonomiky životního prostředí Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze

2010–2011

Prognostický ústav Slovenské akademie věd

2006–2008

Katedra institucionální ekonomie Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze

Projekty
2017–2021 LAND4FLOOD: Realizace přírodě blízkých retenčních opatření na soukromé půdě (COST Action)
2017–2020 STRIMA II: Česko-saský management povodňových rizik (Interreg, Cíl 3)
2016–2018 Individuální a organizační rozhodování v redukci environmentálních rizik: deteminanty, motivace a efektivita (GAČR)
2016–2017 Ekonomické nástroje pro podporu udržitelného nakládání se srážkovými vodami v obcích (TAČR-Omega)
2014–2017 CrossFloods: Přeshraniční management rizika povodní (MŠMT ČR - EUPRO II, č. LE14010)
2014–2015

 

Zvýšení efektivnosti využívání povrchových vod posílením ekonomických nástrojů (TAČR-Omega, č. TD020020)

2014–2015

Hodnocení nákladové přiměřenosti v rámci dosahování dobrého stavu vodních útvarů (TAČR-Omega, č.  TD020352)

2012–2014

ESOM: Hodnotná příroda východního Krušnohoří (Cíl 3, přeshraniční spolupráce s Německem)

2010–2014

 

REFRESH: Adaptive Strategies to Mitigate the Impacts of Climate Change on European Freshwater Ecosystems (7. rámcový program EU)

2011–2014

 

EcoFINDERS: Ecological Function and Biodiverzity Indicators in European Soils (7. rámcový program EU)

2009-2011

 

SE KLIMA: Socioekonomická analýza dopadů klimatické změny ve vazbě na vodní hospodářství ČR (MZE ČR - NAZV, č. QH91257)

2006–2010 GoverNat: Multilevel Governance of Natural Resources: Tools and Processes for Water and Biodiversity Governance in Europe (6. rámcový program EU)
2005–2006 Dosahování celospolečenského konsensu v otázkách protipovodňové ochrany (GAČR, č. GA 402/05/0468)

2004–2005

 

Škody způsobované živelními pohromami (MŽP ČR, č. VaV-1C/4/44/04)

2002–2005

 

Response to Disaster: Environmental Learning and Capacity Development in the Czech Republic (MŠMT ČR a NSF USA)

Publikace

2019

Slavíková, L., Raška, P., Kopáček, M. (forthcoming) Mayors and "their" land: Revealing approaches to flood risk management in small municipalities. Journal of Flood Risk Management, https://doi.org/10.1111/jfr3.12474

2018

Slavíková, L. 2018. Effects of government flood expenditures: the problem of crowding‐out. Journal of Flood Risk Management 11/1: 95-104. DOI:10.1111/jfr3.12265

2017

Slavíková, L., Vojáček, O., Smejkal, T. 2017. Artificial shortage of surface water: how can water demand management mitigate the scarcity problem? Water and Environment Journal 31/1: 12-19. doi:10.1111/wej.12217

2016

Jager, N., Challies, E.,... Slavíková, L. et al. 2016. Transforming European Water Governance? Participation and River Basin Management under the EU Water Framework Directive in 13 Member States. Water 8/4: 156.

 

Vejchodská, E., Slavíková, L., Malý, V. 2016. Evaluating the Regulatory Burden: Pollutant Release and Transfer Reporting Costs. Prague Economic Papers. DOI: 10.18267/j.pep.583

2013

Slavíková, L. 2013. Na institucích záleží! Ale proč? Politická ekonomie 1: 121–127

 

Slavíková, L., Malý, V., Rost, M., Petružela, L., Vojáček, O. 2013: Impacts of Climate Variables on Residential Water Consumption in the Czech Republic. Water Resources Journal 27/2: 365–379
2012 Slavíková, L., Vejchodská, E., Slavík, J. 2012. Ekonomie životního prostředí - teorie a politika. Praha: Alfa Nakladatelství. ISBN 978-80-87197-45-5
2011 Slavíková, L., Šímová, T., Slavík, J. 2011. Kvalitativně orientované metody socioekonomického výzkumu a jejich využití v ekonomii životního prostředí. Ekonomický časopis 59/8: 823-840
Slavíková, L., Jílková, J. 2011. Implementing the Public Participation Principle into Water Management in the Czech Republic. Regional Studies 45/4: 545-557
2010 Slavíková, L., Kluvánková-Oravská, T., Jílková, J. 2010. Bridging theories on environmental governance: Insights from free-market approaches and institutional ecological economics perspectives. Ecological Economics 69/7: 1368–1372
Slavíková, L., Jílková, J., Kluvánková-Oravská, T. 2010. Elinor Ostrom – nositelka Nobelovy ceny za ekonomii a její přínos pro ekonomii životního prostředí. Politická ekonomie 58/3: 419–423
Jílková, J., Holländer, R., Kochmann, L., Slavík, J., Slavíková, L. 2010. Economic Valuation of Environmental Resources and its Use in Local Policy Decision-Making: A Comparative Czech-German Border Study. Journal of Comparative Policy Analysis 12/3: 299–309
2009 Kluvánková-Oravská, T., Chobotová, V., Banaszak, I., Slavíková, L., Trifunovová, S. 2009. From government to governance for biodiverzity: the perspective of Central and Eastern European transition countries. Environmental Policy and Governance 19/3: 186–196
Pavel, J., Slavíková, L., Jílková, J. 2009. Ekonomické nástroje v politice životního prostředí: drahé daně a nízká účinnost. Ekonomický časopis 57/2: 132–144
Jílková, J., Slavíková, L. 2009. Ekonomie životního prostředí na rozcestí. Politická ekonomie 57/5: 660–676
Ke stažení
pdf