e-academia

network akademických pracovníků

Voda a povodně

Kompetenční tým se věnuje ekonomice vody s důrazem na fungování ekonomických nástrojů regulace, vlastnická a uživatelská práva a obecné principy fungování institucionálního prostředí v ČR a zahraničí. Významnými tématy jsou eutrofizace vodních nádrží (její řešení z pohledu nákladů a užitků), povodně a účast veřejnosti ve vodohospodářském plánování. V analýzách vycházíme z aktuálních teoretických poznatků (a metodologického aparátu) environmentální ekonomie a institucionální ekologické ekonomie.

Výstupy