e-academia

network akademických pracovníků

Voda a příroda

Kompetenční tým se zaměřuje na interdisciplinární porozumění existujících problémů v ochraně přírody a krajiny. Mezi klíčové oblasti zájmu patří příroda ve městech, voda v krajině a management lesů. Důraz je kladen na propojení teoretických poznatků z oblasti ekonomie, ekologie, geografie, práva a dalších vědních oborů s praktickými zkušenostmi. Zaměřujeme se na doporučení pro lokální management přírodních zdrojů. K formulaci účinné environmentální politiky provádíme hodnocení efektivnosti nástrojů regulace (s využitím CEA, CBA a RIA) včetně institucionální analýzy s důrazem na ekonomické nástroje nebo aplikace konceptu ekosystémových služeb v praktické environmentální politice na lokální a regionální úrovni. Členové kompetenčního týmu spolupracují na projektech se zahraničními i tuzemskými partnery a jsou součástí mezinárodních platforem jako např. Ecosystem Services Partnerhip, International Water Resources Association, International Academic Association on Planning, Law and Property rights aj.

Výstupy