e-academia

network of academics

dr. Jiří Moravec

Jiří Moravec works as an expert and manager on various international and national research projects. He deals with evaluation of agricultural and environmental measures, the EU Policy, transport issues and protection of biodiversity. He graduated from a doctoral programme at the Faculty of Forestry and Wood Sciences, Czech University of Life Sciences in Prague.

 

 

Position
  

Expert investigator

Studies

Ph.D. degree (doctoral degree), Faculty of Forestry and Wood Sciences, Czech University of Life Sciences in Prague.

Projects

2009

EMS – Environmental management systems at industrial enterprises in the  North Bohemia Region – J.E. Purkyne University in Ústí nad Labem  – research performance

2008

Reform of the Common Agricultural Policy of the European Union in 2007-2013 and its impact in CZ: educational and informational activity on the conditions of  financial subsidies - Czech Ministry of Agriculture/SZIF / EAFRD/PRV –  educational text writing, presentations for agricultural businessmen

 2007

 GoverNat – 6th Framework Research Programme of the European Union – Multi-level Governance of Natural Resources: Tools and Processes for Water and Biodiversity Governance in Europe). European Commission / EC – Helmholtz Centre/Leipzig in cooperation with IREAS Slovakia etc. – analysed part of the study (Participative Governance and Biodiversity Conservation in the Czech Republic)

 

Macroeconomic Factors of Environmental Protection in the Period of Czech Economic Transformation –  Grant Agency of the Academy of Sciences of the CR, analyzed part: Labor and Employment in the Czech National Parks´ Administrations

 

Project 228 -  Land Reclamation/Revitalization and Development in the German-Polish-Czech Black Triangle –  Leibnitz Institute of Ecological Urban and Regional Development in Dresden in cooperation with the University of Economics in Prague etc. – analyzed part: Land Use in the Czech Coal Mining Region and Nature Conservation Issues

2006

FP6-2004-SSP-4, prop. No 022727,  6th Framework Research Program of the European Union –  Cross Compliance Network (environmental aspects of the EU Common Agriculture Policy) –  European Commission / EC  –  national manager of an international consortium project, educational text writing

 

Educational programme “ Extended education for public employees in the area of  protection of environment“  –  European Social Fund / OP HRE Central Bohemia Region –  educational text writing and course examinations

2005

Study paper for Environmental Managers –  European Social Fund / Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic and Prague City Hall – educational text writing and course examinations

2004

Implementation of the European Landscape Convention - Ministry of the Environment of the Czech Republic – project designer, project manager, educational text writing

 

Economic Instruments for the Natura 2000 Protected Areas and other needs of Natural Conservation in the CR –  National Research Programme / Ministry of the Environment of the Czech Republic – educational text writing, project manager 11/04-12/05

 

Analyze expenditures for environmental protection - Ministry of the Environment of the Czech Republic – evaluation of a selected sample of programmes

 

Phare – Study paper for regional and city hall employees-specialists in nature conservation – educational text writing (Nature protection)

Publications

2010

M.J. (2010):  Environmental Governance in Central and Eastern Europe:  Searching for a More Efficient Way of Management of Forests, Water and Biodiversity.  Review. Ekonomický časopis/Journal of Economics (Slovakia), 58, 8/2010, p. 856-859, ISSN 0013-3035.

 

Lahodny, O., M.J. (2010): Industrial Waste Recycling and Czech-German Trade. A Case Study on Metal Waste Export. (čes.: Recyklace průmyslových odpadů a česko-německý obchod.  Případová studie k vývozu kovových odpadů.) In: Sauer, P., Sauerova, J. (eds.): Towards a Green Economy: Young Researchers Perspective. Litomysl Seminar Publishing, Prague, ISBN 978-80-86709-16-1.

2009

M.J. (2009):   Czech forests, climate change and public policy. (čes.: České lesy, změna klimatu a veřejná politika)

In: Sauer, P., Sauerová, J. (eds.): Proceedings of the international conference Environmental Economics and Management held on October 12-13, 2009 at the University of Economics, Prague, Litomysl Seminar Publishing, Prague, 2009, ISBN 978-80-86709-15-4, p. 163-173.

 

M., J., Kodet, V. (2009): Biodiversity Conservation in Agricultural Landscape – A Wide Gap between Science and Policy of Public Subsidies. (čes.: Ochrana přírody v zemědělské krajině – velká mezera mezi vědou a politikou veřejných dotací)

In:  Anonymous (ed.): Book of Abstracts. 2nd European Congress of Conservation Biology, held on September 1-5, 2009 in Prague, Czech University of Life Sciences, Prague, p. 138, ISBN 978-80-213-1961-5.

2008

M.J. (2008):  Chapter 4.4. Economic instruments for preservation and restoration of biodiversity. English textbook for Ukrainian university students.  (čes.: Kap. 4.4. Ekonomické nástroje pro zachování a obnovu biodiversity, kap. 4.4,  učebnice v angl. j. pro studenty VŠ). 

In: Melnyk, L, Hens, L. (eds.): Social and economic potential of sustainable development. University Book, Sumy, Ukraine, p. 239-244, ISBN 978-966-680-380-4.

 

M.J (2008):   Kap. 3. Příroda a krajina v ekonomice a politice životního prostředí.  (Engl.: Chap. 3. Nature and Landscape in  Environmental Economics and Politics)

In:  Šauer, P. (ed): Základy ekonomiky životního prostředí II. Materiály ke cvičením (cvičebnice). Vysoká škola ekonomická, Praha (Engl.: Basics of Environmental Economics II. Practice Materials. University of Economics in Prague), p. 33-44, ISBN 978-80-245-1461-1.

 

M.J. (2008): Cross compliance a pokračující reforma Společné zemědělské politiky Evropské Unie. (Engl.: Cross compliance and the Reform of the Common Agricultural Policy of the European Union)

In: Jakobe et. al.:  České zemědělství v podmínkách reformy SZP (Engl.: Czech Agriculture  and the Reform of the EU Common Agricultural Policy), IREAS, Praha, p. 14-28, ISBN 978-80-86684-52-9.

 

M.J. (2008): Ochrana a obnova přírody a krajiny. (Engl.: Nature and Landscape Conservation and Revitalization)

In: Vlčková, J. (ed.): Průvodce ochranou životního prostředí pro veřejnou správu (Engl.: Environmental Guide for Public Employees), IREAS, Praha, p. 237-289, ISBN 978-80-86684-49-9.

M.J., Vikhrov, D. (2008): Environmental Management Systems and Production of CNG/LPG Technologies at Sumy, Ukraine, Enterprises (čes.: Environmentální manažerské systémy a produkce CNG/LPG technologií u ukrajinských podniků v Sumy). In: Šauer, P, Dvořák, A. (eds.): Sborník příspěvků z mezinárodní konference EEAP pořádané v říjnu 2008 na Vysoké škole ekonomické, Praha, p. 180-191, ISBN 978-80-86709-14-7.

M.J. (2008): Market economy, technological development and social accountability of private enterprises.  

(čes.: Tržní ekonomika, technologický rozvoj a společenská zodpovědnost soukromých podniků). In: Hunčová, M. (ed.): Sborník abstraktů + full text CD z mezinárodní konference Sociální ekonomika jako faktor demokratizace společnosti a regionálního rozvoje; měření a audit,  poř. 23.-24.10. 2008 na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně, Ústí n. Labem, p. 24, ISBN 978-80-7414-090-7. 

M.J. (2008): Sustainability Reporting, Biodiversity Indicators in Agriculture and Forestry and the European Environmental Policy in the Czech Republic. 

In: Proceedings from the International Conference Accounting and Reporting of Sustainable Development on Macroeconomic and Microeconomic Levels, held in Brno on May 19-21, Univerzita Pardubice, ISBN 978-80-7395-081-1.

M.J. (2008): Indikátory biodiversity v zemědělství a lesnictví a evropská environmentální politika v České republice.

In:  Sborník z mezinárodní konference Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni konané v Brně ve dnech 19.-21.5.2008, Univerzita Pardubice, ISBN 978-80-7395-080-4.

M.J. (2008):  Afforestation and Biodiversity Conservation in the Czech Rural Development (čes.: Zalesňování a ochrana biodiversity v českém rozvoji venkova).

In:  Majerová, V. (ed.):  Collection of papers of international conference Venkov je náš svět/Countryside – Our World held in Kutna Hora on April 16-18, Czech University of Life Sciences, Prague, p. 421-424, ISBN 978-80-213-1851-9.

M.J. (2008):  Environmentální politika, krajinotvorné programy a možnosti hodnocení efektivnosti(Engl.: Environmental Policy, Landscape Management Programs and Evaluation of their Effectiveness). In: Devetter M., Zemanová, K (eds.): Sborník abstraktů ze konference Ekologie v 21. století konané 25-27.4.2008 v Třeboni.  Česká společnost pro ekologii a Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, p. 53.

M.J. (2008):  Biodiversity Indicators and the Czech Rural Development Programs (čes.:  Ukazatele biodiversity a české programy rozvoje venkova).

In: Kočárek, P., Plášek, V. Malachová, K. (eds.): Book of Abstracts from the International Conference Environmental changes and biological assessment IV, held in Ostrava on April 10-11, 2008, Department of Biology and Ecology, University of Ostrava , p. 19. 

M.J. (2008):  Afforestation and Nature Conservation in the Czech Rural Development (čes.: Zalesňování a ochrana přírody v českém rozvoji venkova).

In: Majerová, M. (ed.): Collection of Abstracts from the International Conference Venkov je náš svět/Countryside – Our World, held in Kutna Hora on April 16-18, ČZU, Praha,  p. 63, ISBN 978-80-213-1772-7.

Vikhrov, D., M.J. (2008):  Nature and Landscape Conservation Systems in the Czech Republic and in the Ukraine – A Methodology of Research (čes.: Systém ochrany přírody a krajiny v České republice a na Ukrajině – metodika výzkumu). In: Conference Materials / Economics for Ecology, held on May 6-9, 2008, in Sumy, Sumy State University, Ukraine, p. 194,  ISBN 978-966-675-175-1.