e-academia

network of academics

kveton

dr. Viktor Květoň

kveton (at) ireas.cz

Viktor Květoň graduated from Charles University in Prague, specializing in Social geography and Regional Development at the Faculty of Science where he was awarded RNDr. and Ph.D. degrees in the field of economic geography. Currently he works here as a scientific researcher within the university centre of excellence. With his activity in IREAS he gained knowledge in international and national projects in the field of evaluation of results and impacts of public expenditure programmes. Professionally he deals especially with analyses in the area of regional policy, quantitative data evaluation and application of geographical information systems. 

 

Position
  

Analyst/evaluator

Education

2001-2011

Charles University in Prague, Faculty of Science, Social geography and Regional development department, specialization Social geography and Regional department, degree Mgr., RNDr., Ph.D.

Experience

 

04/2012-present

Charles University in Prague, Univerzita Karlova v Praze, Faculty of Science, Social geography and Regional development department

03/2005-present

IREAS centrum, s.r.o.
Projects

2014

FP7 project - Smart Specialisation for Regional Innovation – SmartSpec (2013 - 2016)

Role in the team: co-investigator within the Faculty of Science at Charles University in Prague

2013

Ongoing Evaluation of Operational Programme Research And Development For Innovations (2013 - 2015)

 2012

Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic –Evaluation of performing of monitoring indicators of the HRE OP detected by evaluation (2012)

Role in the team: deputy manager – evaluator

 

Ministry for regional development CZ – Background material for preparation of the Czech Republic to use the EU fund in the period 2014+ (2012)

Role in the team: evaluator/analyst

IGA 11/2012 – Regional impacts of cohesion policy in the Czech Republic: Do structural funds support convergence of regions?

Role in the team: main investigator

IGA 15/2012 - Analysis of existing territorial aspects of rural development policy in the context of endless EU CAP reforms

Role in the team: co-investigator

 2010

Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic – Evaluation of implementation of partnership principle in the Operational Programme Human Resources and Employment (2010 - 2011)

Role in the team: garant and evaluator of selected evaluation topics

Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic – Annual operational evaluation of the HRE OP 2010 (2010 - 2011)

Role in the team: deputy manager – evaluator

DG REGIO, EK - System of Regional Models for Impact Assessment of the EU Cohesion Policy (2010 - 2013)

Role in the team: analyst

 2009

Ministry for regional development CZ – Pilot analysis for establishing the absorptive capacity (2009)

Role in the team: evaluator/analyst

GAČR402/09/0179 – Regional competitiveness within the Czech Republic and EU (2009 - 2011)

Role in the team: expert investigator

GA402/09/0248 – A theoretical analysis of the interdependences between environmental policy, regional planning and regional development policy funded by GAČR

Role in the team: expert investigator

 2008

Ministry of Agriculture of the Czech Republic – Ex-post evaluation of the programme HRDP CZ for the period of 2004-2006 (2008 - 2009)

Role in the team: garant of LFA evaluation - evaluator

Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic – Evaluation of the publicity of OPPP within the project Communication strategy for a campaign to end the Operational Programme Industry and Enterprise 2004 – 2006 (2008 - 2009)

Role in the team: evaluator

Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic – Third phase of ongoing evaluation of CIP EQUAL, (2008 - 2009)

Role in the team: garant of evaluation of partnership principle - evaluator

KJB301110801 – Use of public and private transport to commute to

work in the Czech Republic and its geographical conditionality (2008-2009) funded by GAAV

Role in the team: main investigator

 2007

R&D Ministry for regional development CZ WD-01-07-1 – Regional differentiation of rural municipalities in Czechia: Disparities and development opportunities (2007 - 2011)

 2005

GP205/05/P216 – Transport and geographical organisation of society (2005-2007) financovaný z GAČR 

Role in the team: Expert investigator

Publications

2014

ŽENKA, J., NOVOTNÝ, J., SLACH, O., KVĚTOŇ, V. (2014): Industrial specialization and economic performance: a case of Czech micro regions. Norwegian Journal of Geography, forthcoming

2013

KVETON, V., LOUDA, J. , SLAVÍK, J., PELUCHA, M. (2013): Contribution of Local Agenda 21 to Practical Implementation of Sustainable Development: The case of the Czech Republic, European Planning Studies, DOI:10.1080/09654313.2012.753994

 

PELUCHA, M., KVETON, V., JILKOVA, J. (2013): Territorial dimensions of agro-environmental measures and LFA in rural development policy in the Czech Republic. Land Use Policy, Volume 34, September 2013, Pages 91–103.

2012

KVĚTOŇ, V. (2012): Faktory nabídky dopravy ve vztazích měst a venkova (Supply factors of transport in urban and rural relations). In. Pělucha, M. a kol.: Venkov na prahu 21. století. Vysoká škola ekonomická v Praze, Praha (v tisku)

2011

LAPKA, M., CUDLINOVA, E., RIKOON, S., PELUCHA, M., KVETON, V. (2011): The rural development in the context of agricultural "green" subsidies: Czech farmers' responses. Agricultural economics, 57 (6), p. 259-271.

 

KVĚTOŇ, V., MARADA, M. (2011): Analysis of public and international transportation in Czechia: spatial differentiation and conditional factors. EUROPA XXI, Polish Academy of Sciences, Warszawa, č. 21, p. 19 – 30, ISSN 1429-7132.

 

PELUCHA, M., KVETON, V., SLAVIK, J. (2011): Matching mindsets to maps: towards a more congruent approach to cross-border co-operation. Regional Insights, č. 2, p. 6–11. ISSN 2042-9843.

 

PĚLUCHA, M., SLAVÍK, J., LOUDA, J., KVĚTOŇ, V. (2011): Sustainable development in practice: experience gained with LA 21 in the Czech Republic. Regions. Regional Studies Association, č. 283, p. 4–7. ISSN 1367-3882.
2010 MARADA, M., KVĚTOŇ, V. (2010): Diferenciace nabídky dopravních příležitostí v českých obcích a sociogeografických mikroregionech (Supply differentiation of transport opportunities in Czech municipalities and socio-geographic micro-regions). Geografie – Sborník ČGS, 110, č. 1, p. 21 – 43, ISSN 1212-0014.
WOKOUN, R, KOURILOVA, J., PELUCHA, M., KVETON, V. (2010): Prospective Future Trends in Urban–Rural Relationships within the Territorial Agenda of the EU: A Critical Analysis of Implementation with a Special Focus on the Example of the Czech Republic. European Planning Studies, p. 1881–1896.
MARADA, M, KVĚTOŇ, V., VONDRÁČKOVÁ, P. (2010): Doprava a geografická organizace společnosti v Česku (Transport and geographical organization of society in the Czech Republic). Edice Geographica, ČGS, Praha, 165 p., ISBN 978-80-904521-2-1.
CHMELÍK, J., KVĚTOŇ, V., MARADA, M. (2010): Evaluation of competitiveness of rail transport on example of connection among regional capitals in Czechia. Národohospodářský obzor, roč. 10, č. 1, p. 5 – 20. ISSN 1213 2446
KVĚTOŇ, V., VONDRÁČKOVÁ, P., MARADA, M. (2010): Dopravní aspekty vztahu středisko – zázemí (Transport aspects of centre – background relation). In: Marada, M. a kol.: Doprava a geografická organizace společnosti v Česku. PřF UK, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, p. 91–114.
MARADA, M., KVĚTOŇ, V. (2010): Hodnocení mezistřediskových vztahů (Evaluation of intercentral relations). In: Marada, M. a kol.: Doprava a geografická organizace společnosti v Česku. PřF UK, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, p. 75–90.
WOKOUN, R., TVRDOŇ, J. a kol. (2010): Přímé zahraniční investice a regionální rozvoj (Foreign direct investments and regional development) . 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2010. 204 p. ISBN 978-80-245-1736-0. (Další autoři: DAMBORSKÝ, Milan, DOBRÁ, Soňa, KOUŘILOVÁ, Jana, KVĚTOŇ, Viktor, MIŠÚNOVÁ, Ema, PÁSTOR, Rudolf, PĚLUCHA, Martin, ŠIPIKAL, Miroslav, VLČKOVÁ, Viera, WEINGÄRTNEROVÁ, Markéta).
2009 PĚLUCHA, M., KVĚTOŇ, V. (2009): Territorial cohesion reflection in the Czech Republic´s policy making: critical issues and challenges. Regions. published by Regional Studies Association, p. 6–12.
2007 CHVOJKOVÁ, A. KVĚTOŇ, V. a kol. (2007): Finanční prostředky ze strukturálních fondů v příštím programovacím období 2007–2013 (Funds from Structural Funds in the following Programmation Period 2007 – 2013). IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha, 183 p.
2005 MARADA, M., KVĚTOŇ, V., VONDRÁCKOVÁ, P. (2006): Železniční doprava jako faktor regionálního rozvoje (Rail transport as a factor of regional development), Národohospodářský obzor, č. 4/2006, Ekonomicko-správní fakulta, Brno, p. 51–60.