e-academia

network of academics

fanta

dr. Petr Fanta

fanta (at) ireas.cz

Petr Fanta graduated from the University of Economics in Prague, specializing in Economics and Business Management at the Faculty of Business Administration. At this faculty he was awarded a Ph.D. degree in 2005. In the company IREAS he has worked as a project manager since 2005. He specializes in the area of evaluation and public expenditure programme assessment. He managed several national and international projects with a topic of education. He also works as a lecturer of project managing in MBA programme and in commercial courses. 

 

Position
  

Project Manager

Education

1999-2005

University of Economics in Prague, Business Administration, specializing in Economics and Business Management

Ph.D. degree

1992-1998

University of Economics in Prague, Business Administration, specializing in Economics and Business Management

Ing. degree

Experience

 

since 2003

Preparation and management of projects, making of project budgets, development of expert studies and publication. Expert studies and analyses in the field of evaluations and effectiveness of public expenditure programmes. 

IREAS, Mařákova 292/9, 160 00 Praha 6

since 2015

Teaching (lectures and seminars) in the bachelor's and master's study programme, supervision and external examination of diploma theses and semester projects. Focus on regional development and project management. Teaching in English.

Czech Technical University in Prague, Masaryk Institute of Advanced Studies

since 2020

Teaching (lectures and seminars) in the bachelor's and master's study programme, supervision and external examination of diploma theses and semester projects. Focus on project management. Teaching in English.

School of Business, University of Chemistry and Technology, Prague 

since 2007

Financial, economic and organizational consulting, processing of applications and administration of structural fund projects.

Kylin s.r.o., Štítného 128/I, 377 01 Jindřichův Hradec

since 2011

Lecturer of project management courses in MBA programme, supervising and opposing of bachelor theses, student examining.

Business Institut, s.r.o., Trnkovo náměstí 1112/1, 152 00 Prague 5

2011-2015

Manager of specialized seminars with a topic of project and process management, negotiation and communication. Consulting services for companies in establishing and optimizing of project and process management and systems of continuous improvement.

Gnostika Consulting, s.r.o, Revoluční 1082/8, 110 00 Prague 1

2008-2013

Courses and seminars university lecturer (bachelor degree programme), preparing examination tests

University of Economics in Prague, Faculty of Business Administration, nám. W. Churchilla 4, 130 00 Prague 3

2002-2006

Managing of department, administration and municipality property management, municipality developing plan creating, preparation and presentation of materials to selected municipality institutions.

Municipality Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec

 2001

Economic department management, funds planning, budgeting, calculations, analyses.

Fontea, a.s., Veselí nad Lužnicí 596/I, 391 81 Veselí nad Lužnicí

1998-2000

Financial modelling of outsourced projects, project administration.

Vattenfall Czech Republic s.r.o., Zlatnická 10, 110 00 Prague 1

Projects

2013-2014

Evaluation of social and inclusive business promotion, IREAS Centrum, s.r.o., senior evaluator, garant of evaluation task 2, Contractor – Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic, 2013 - 2014

2012-2015

Ongoing Evaluation of Operational Programme Research And Development For Innovations, IREAS Centrum, s.r.o., senior evaluator, Contractor – Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, 2012 - 2015

2012-2013

 Annual operational evaluation of the HRE OP 2012, IREAS Centrum, s.r.o., evaluation team manager, Contractor – Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic, 2012 - 2013

2012

Evaluation of performing of monitoring indicators of the HRE OP detected by evaluation, IREAS Centrum s.r.o., evaluation team manager, Contractor – Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic, 2012

2010-2011

Annual operational evaluation of the HRE OP, IREAS Centrum s.r.o., evaluator, Contractor – Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic, 2010-2011

2010

Analysis of barriers of low demand of the OPE, IREAS Institute for Structural Policy, o.p.s., Contractor – Ministry of the Environment of the Czech Republic, 2010

2009

Initial analysis for establishing the absorptive capacity, IREAS Centrum s.r.o., Contractor - Ministry for regional development of the Czech Republic, 2009

2008-2009

Evaluation of the communication strategy of the OPIE – expert, IREAS Centrum s.r.o., Contractor - Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic, 2008 – 2009

2007-2008

Third Phase of Ongoing Evaluation of CIP EQUAL – expert, IREAS centrum, s.r.o., Contractor - Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic, 2007 – 2008

2007

Analysis and assessment of system evaluation and evaluation criteria of the Human Resources Development Operational Programme – HRD OP (2004–2006), University of Economics in Prague, Faculty of Business Administration – expert, Contractor - Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic, 2007

Proposals of monitoring indicators for evaluation of effectiveness and transparency of Structural Funds funding management – expert study for Transparency International 

Processing of educational materials in the area of financial management of projects for the OP HRD

 2006

Review of a report, NISPAcee Annual Yearbook, 2006

Consulting and educational activities in companies:

  • Kalibra Nova, s.r.o.
  • Witte Nejdek spol. s r.o.
  • ITW Pronovia, s.r.o.
  • Bel Sýry Česko, a.s.
  • Karlovy Vary region
  • Most City Hall
  • RWE , a.s.
2005

Document elaboration for the first phase of evaluation of EQUAL Community Initiative Programme, IREAS 2005, Contractor -  Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic

Analysis and evaluation recommendation for Operational Programmes, IREAS 2005, Contractor – Ministry for Regional Development of the Czech Republic

Czech Science Foundation, project n. 402/05/2644 „Analysis of public services benefits and their impact on the effectiveness of public expenditure“, - expert.

Publications

2012

Mikušová, Meričková, Beáta – Fanta, Petr: Optimalizace outsourcingu ve veřejném sektoru (Outsourcing optimalization in the public sector), Wolters Kluwer, Prague 2012, ISBN: 978-80-7357-990-6

 

Nemec, Juraj – Fanta, Petr – Fantová, Šumpíková, Markéta: Performance management in the Slovak higher education system: problems created and reactions, in „Strategic Innovation Through Collaboration and Convergence“, Pan-Pacific Conference XXVI, 2009 Shenzhen, China.

2008

Lőffler, Elke – Parrado, Salvador – Bovaird, Tony – Van Ryzin, Gregg: Report „Citizens and the Coproduction of Public Services“, Paris, October 2008.

2007

Fanta, Petr – Ochrana, František – Šumpíková Markéta: Country Public Management Profile, 5th Annual NISPAcee Confrenece, Kiev, Ukraine, 2007.

2007-2010

Chvojková, Anna, Květoň Viktor et al.: Finanční prostředky fondů EU v období 2007 – 2013 (Funds from Structural Funds in the following Programmation Period 2007 – 2013) - IREAS, Prague 2007. ISBN: 978-80-86684-43-7.

 

Šumpíková, Markéta et al.: chapter 1.1.2 Monitorovací systém 2004 – 2006 (Monitoring system 2004 – 2006) (p. 16-20), chapter 1.2 Tématická doporučení 2004 – 2006 (Thematic recommendations) (p. 25 – 47), chapter 2.1.4 Monitorovací systém 2007 – 2013 (Monitoring system 2007 – 2013) (p. 58 – 63), chapter 2.2 Tématická doporučení 2007 – 2013 (Thematic recommendations) (p. 65 – 76). In: Collective of authors: Shrnutí výstupů analýz evaluace SF v ČR (Summary of outputs of SF in the Czech Republic). IREAS, Prague 2005. ISBN: 80-86684-30-x.

2006

Fanta, Petr – Rousek, Pavel: Formy zajišťování veřejných služeb obcemi, (Forms of Public Service Delivering by Municipalities) international scientific seminar "Európske Financie - teória, politika, prax", University of Matej Bel, Banská Bystrica, 2006

 

Fanta, Petr: Outsourcing, International conference “Nová teorie ekonomiky a managementu organizací – 1. díl” („New theory of Economy and Management in Organizations – part 1„), University of Economics in Prague, Prague 2006, p. 293 -301. ISBN: 80-245-1091-X.
2005 Fanta, Petr – Šumpíková, Markéta – Kačín, Radovan: Outsourcing ve veřejné správě, forma partnerství se soukromým sektorem (Outsourcing in the public sector, form of partnership with the private sector). Theoretical seminar “Veřejný a soukromý sektor – partnerství a konkurence“ („Public and private sector – partnership and communication“), Masaryk University in Brno, Šlapanice 2005.
Fanta Petr: Outsourcing – doctoral dissertation, University of Economics in Prague, Prague, 2005.
2004 Fanta, Petr: Oceňování podniku při průmyslovém outsourcingu (Business Valuation in industrial outsourcing). Liberec, 2004, International symposium „České podnikatelství v evropském prostoru – 2004“(Czech entrepreneurship in European environment - 2004). p. 21 – 28, ISBN 80-7083-820-5.
Šumpíková, Markéta - Krbová, Jana - Fanta, Petr: Ex ante analýza zdrojů pro RLZ v ČR (Ex ante sources analysis of the human resources development in the Czech Republic). Banská Bystrica, International conference „Príležitosti, šance a výzvy pre viaczdrojove financovanie neziskových organizácií“ („Opportunities, chances and challenges for multi-source financing of non-profit organizations“). Banská Bystrica, SR, 2004, p. 28-41. ISBN 80-8055-930-9.
1999 Fanta Petr: Černá středa daňových poplatníků (Black Wednesday for taxpayer). Hospodářské noviny, Prague, 1999.
1998 Fanta Petr: Finanční analýza BSH Holice (Financial analysis of BSH Holice) – master’s thesis, University of Economics in Prague, Prague, 1998.