e-academia

network akademických pracovníků

spacek

Ing. Martin Špaček, Ph.D.

spacek (zavináč) e-academia.eu

Martin Špaček získal doktorát na Komenského univerzitě v Bratislavě, na Fakultě managementu. Před tím vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Podniková ekonomika a management. Dlouhodobě se zabývá regionálním rozvojem se zaměřením na společenské inovace a přeshraniční spolupráci v rámci Evropské unie a evaluacemi veřejných výdajových programů. Podílel se na řešení hned několika výzkumných mezinárodních projektů. V současnosti působí jako projektový developer pro Ústecký kraj a také jako výzkumný pracovník na Fakultě sociálně ekonomické, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

 

Funkce
  

Projektový manager

Studium

2015-2018

PhD. – Komenského Univerzita v Bratislave, Fakulta managementu, Obor Manažment

2010-2013

Ing. - Vysoká škola ekonomická v Praze, Podnikohospodářská fakulta, obor Podniková ekonomika a management

2007-2010

Bc. - Vysoká škola ekonomická v Praze, Podnikohospodářská fakulta, obor Podniková ekonomika a management

Stáže

2016

Odborná stáž v Leibniz-Institut für Länderkunde (Lipsko, Německo)

2015-2016

Odborná stáž ve společnosti MEPCO, s.r.o - Mezinárodní poradenské centrum obcí (Praha)

2013

Účastník European Program for Development Evaluation Training (Praha)

2012

Stážista na Úřadu vlády ČR, Sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

2012

Účastník Summer School on Counterfactual Impact Evaluation (Turín, Itálie)

Praxe

 

 

 

od 2021

Odborný garant vědy a výzkumu a spolupráce s aplikační sférou na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

od 2019

Projektový developer Regionální inovační strategie pro Ústecký kraj, Krajský úřad Ústeckého kraje

od  2008

Projektový asistent a manager ve společnosti IREAS centrum, s.r.o.

2016-2021

Odborný vědecký pracovník ve společnostech CETIP Network, s.r.o. a Centrum transdisciplinárnych štúdií CETIP n.o.

2017-2018

Vědecko-technický pracovník v Ústavu ekológie lesa, Slovenské akadémie vied

2014-2017

Early stage researcher ve SPECTRA centru excelence Slovenské technické univerzity v Bratislavě

2011-2014

Projektový asistent na Vysoké škole ekonomické v Praze

Projekty

Od 2021

Smart City – Smart Region – Smart Community (SMART-ITI)
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

realizátor: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Od 2019

Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II (Smart II – ÚK)
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

realizátor: Krajský úřad Ústeckého kraje

2019

Metodika pro hodnocení přínosu podpořených projektů v oblasti odpadového hospodářství z Operačního programu Životní prostředí 2007–2013 a 2014–2020 ve vztahu k nastaveným cílům Plánu odpadového hospodářství ČR IV

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí České republiky, Realizátor: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

2019

Interim evaluace Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025, Země a Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016–2022
Zadavatel: Ministerstvo zemědělství České republiky

realizátor: IREAS centrum, s.r.o.

2018-2019

Zpracování případových studií projektů financovaných z Operačního programu Zaměstnanost ve výzvách místních akčních skupin

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, realizátor: IREAS centrum, s.r.o.

2017-2021

InnoForESt - Smart information, governance and business innovations for sustainable supply and payment mechanisms for forest ecosystem services
Horizon 2020

realizátor: Centrum transdisciplinárnych štúdií CETIP n.o.

2016-2020

SIMRA Social Innovations in Maginalized Rural Areas
Horizon 2020

realizátor: CETIP Network, s.r.o.

2014-2017

ITN RegPol² – Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation in Central and Eastern Europe

Výzkumný projekt: Multilevel governance for balanced development between core and peripheral spaces

2012-2013

Hodnocení podpor firmám v České republice srovnávací metodou CIE

Technologická agentura České republiky, realizátor: VŠE v Praze

2011-2013

Pilotní Counterfactual Impact Evaluation OP LZZ, oblast podpory 1.1

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, realizátor: IREAS centrum, s.r.o.

2012-2013

Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, realizátor: IREAS centrum, s.r.o.

2010

Impacts of EU Cohesion policy in Visegrad countries

Mezinárodní výzkumný projekt financovaný z Mezinárodního višegrádského fondu, Nadací Konráda Adenauera  a Česko-Polským fórem, IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

2009

Vstupní analýza pro budování absorpční kapacity

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, realizátor: IREAS centrum, s.r.o. - financováno z OPTA 2007 - 2013

Publikace

2021

PRIMMER, E., VARUMO, L., KRAUSE, T., ORSI, F., GENELETTI, D., BROGAARD, S., ... & MANN, C. (2021). Mapping Europe’s institutional landscape for forest ecosystem service provision, innovations and governance. Ecosystem Services, 47, 101225.
KLUVANKOVA, T., NIJNIK, M., SPACEK, M., SARKKI, S., PERLIK, M., LUKESCH, R., ... & BRNKALAKOVA, S. (2021). Social innovation for sustainability transformation and its diverging development paths in marginalised rural areas. Sociologia Ruralis.
2019 TELLE, S., ŠPAČEK, M., CRĂCIUN, D. (2019). Divergent Paths to Cohesion: The (Unintended) Consequences of a Place-Based Cohesion Policy. In Regional and Local Development in Times of Polarisation (pp. 149-172). Palgrave Macmillan, Singapore.
POTLUKA, O., ŠPAČEK, M. (2019). Civil Society in Urban Areas: A Partner for Territorial Cohesion?. In Territorial Cohesion (pp. 23-37). Springer, Cham.
2018 KLUVÁNKOVÁ, T., BRNKAĽÁKOVÁ, S., ŠPAČEK, M., SLEE, B., NIJNIK, M., VALERO, D., ... & SZABO, T. (2018). Understanding social innovation for the well-being of forest-dependent communities: A preliminary theoretical framework. Forest Policy and Economics, 97(C), 163-174.
2017 KLUVANKOVA, TATIANA, GEŽIK, VERONIKA., ŠPAČEK, MARTIN, BRNKAĽÁKOVÁ, STANISLAVA, SLEE, BILL., POLMAN, NICO, ... BURLANDO, CARLA. (2017). Transdisciplinary understanding of SI in MRAs. SIMRA Deliverable 2.2
KLUVÁNKOVÁ TATIANA, GEŽÍK VERONIKA, ŠPAČEK MARTIN, BRNKAĽÁKOVÁ STANISLAVA, KOZOVÁ MÁRIA (2017). Transdisciplinary understanding of social innovation in marginalised rural areas. Terra Spectra STU. Planning Studies, 9, 2017, č. 1, s. 3-13.
POTLUKA, OTO, ŠPAČEK, MARTIN, REMR, JIŘÍ (2017). Non-governmental Organizations as Partners: Obstacles in the EU Cohesion Policy? 1. Ekonomický časopis, 65, 2017, č. 8, s. 715-736.

 

POTLUKA, OTO, ŠPAČEK, MARTIN, VON SCHNURBEIN, GEORG (2017). Impact of the EU structural funds on financial capacities of non-profit organizations. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 28, 2017, č. 5, s. 2200-2223.

2016

POTLUKA, OTO, BRŮHA, JAN, ŠPAČEK, MARTIN, VRBOVÁ, LUCIE (2016). Countrefactual Impact Evaluation on EU Cohesion Impact Evaluation in Training in Companies. Ekonomický časopis, 64, 2016, č. 6, s. 575-595.

2014

POTLUKA, OTO; ŠPAČEK, MARTIN (2014). Postupy a metody kontrafaktuálních dopadových evaluací pro Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2014.

 

POTLUKA, OTO; ŠPAČEK, MARTIN (2014). The EU Cohesion Policy's Effect on the Civil Sciety Organisations in the Czech Republic. In MITCHELL, E. (ed.). Sustainable Recovery? Rebalancing, Growth, and the Space Economy. London: Regional Studies Association, 2014, s. 165--172. ISBN 978-1-897721-49-0.

 

ŠPAČEK, MARTIN; BRŮHA, JAN; HÁKOVÁ, LUCIE; POTLUKA, OTO (2014). Countefactual impact evaluation of public programmes in the field of envirnment: Methodological approaches. In MITCHELL, E. (ed.). Sustainable Recovery? Rebalancing, Growth, and the Space Economy. London: Regional Studies Association, 2014, s. 215--217. ISBN 978-1-897721-49-0.

 

POTLUKA, OTO A KOL. (2014). Local Participation in Visegrad Countries: How Are Politicians Rooted in the Civil Society?. 1. vyd. Praha: Ireas, Institut pro strukturální politiku, o.p.s, 2014. 108 s. ISBN 978-80-86684-98-7.

2013

ŠPAČEK, M. (2013): Hodnocení dopadů fondů EU na kapacity obecně prospěšných společností. Evaluační teorie a praxe, 2013, ročník 1, číslo 1, ISSN: 2336-114X.

2012

POTLUKA, O., BRŮHA, J., VOZÁR, O., ŠPAČEK, M., LOUN, J., POLAKOVIČ, R. (2012): First results of the Counterfactual Impact Evaluation of ESF Assistance in the Czech Republic. In International Days of Statistics and Economics. Praha: VŠE, 2012, ISBN 978-80-86175-79-9.

 

POTLUKA, O. a kol. (2012): Příručka pro projekty realizované v partnerství. Úřad vlády ČR: 2012, Praha, str. 192, ISBN 978-80-7440-062-9
2010 POTLUKA, O. et al. (2010): Impact of EU Cohesion Policy in Central Europe, 1st edition, Leipziger Universitätsverlag: 2010, p. 142, ISBN 978-3-86583-541-3