e-academia

network akademických pracovníků

O nás

E-academia je akademická platforma vytvářející prostředí pro činnost tematicky profilovaných kompetenčních týmů. Členy kompetenčních týmů jsou akademičtí pracovníci s vědecko-výzkumným know how, doktorandi a studenti magisterských oborů, kteří spolupracují s experty z veřejné sféry i soukromého sektoru.

E-academia zastřešuje činnost odborníků působících v IREAS, Institutu pro strukturální politiku, CETIP Networku a IREAS Energy. Klíčoví spolupracovníci působí na Vysoké škole ekonomické v Praze, Univerzitě Karlově a Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.