e-academia

network akademických pracovníků

maly

Ing. Vítězslav Malý

maly (zavináč) ireas.cz

Vítězslav Malý působí jako řešitel a manažer vědeckých projektů. Absolvoval VŠE v Praze, obory Hospodářská politika a Ekonomika životního prostředí. Dlouhodobě se věnuje problematice ekonomických nástrojů v ochraně životního prostředí a jejich uplatnění v oblasti vodního hospodářství. Mimo tuto oblast se také věnuje energetice, zejména pak uplatnění obnovitelných zdrojů energie a úspor energie s akcentem na ekonomickou a energetickou efektivitu. V současné době působí i jako manažer vzdělávacích projektů zaměřujících se na studenty středních škol.

 

Funkce
  

Manažer vzdělávacích projektů


Expert kompetenčního týmu Voda a povodně

Studium

2005 - 2011

Vysoká škola ekonomická v Praze (titul Ing.)

Hlavní specializace - Ekonomika a správa životního prostředí

Vedlejší specializace - Regionální politika 

Praxe

 

2007-dosud

IREAS, Institutu pro strukturální politiku

Manažer, odborný pracovník

2012-dosud

PORSENNA o.p.s.

Manažer, expert

2020-dosud

Enovation, s.r.o.

Konzultant

2020-dosud

Centrum pasivního domu, z.s.

Manažer, expert

2007-2015

IEEP, Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku VŠE v Praze

Manažer, odborný pracovník

Projekty

2019-2021

Metodické nástroje a analýzy pro zefektivnění poskytování veřejných podpor na snižování spotřeby energie v rodinných domech prostřednictvím zapojení bankovního sektoru do finančních nástrojů (TK02010093)

Pozice: manažer projektu, expert 

2018-2021

Score, Horizon 2020, 784960

Pozice: manažer projektu, finanční manažer

2016-2019

Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii (CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000606)

Pozice: manažer projektu

OPVVV MŠMT

 

DYNAMIC LIGHT, Central Europe programme, CE 452

Pozice: manažer projektu, finanční manažer

2015

International project SMEP, Sustainable municipal energy planning

Pozice: manažer projektu

START - Danube Region Project Fund

2014-2015

PRAKTICKÁ VÝUKA - orientace na rozvoj kompetencí žáků

Pozice: manažer

MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnpost

 

Zvýšení efektivnosti využívání povrchových vod posílením ekonomických nástrojů (TAČR-Omega, č. TD020020)

 

Hodnocení nákladové přiměřenosti v rámci dosahování dobrého stavu vodních útvarů (TAČR-Omega, č.  TD020352)

2011 - 2014

"Energyregion“ pro využití místních zdrojů a energetickou efektivnost v regionech (3CE393P3)

Pozice: manažer projektu

CENTRAL EUROPE PROGRAMME

2013 - 2014

Vzdělávací program energetika a energetické úspory (CZ.1.07/3.2.02/04.0036) 

Pozice: manažer projektu

2012-2012

Metody optimalizace návrhu opatření v povodí vodních nádrží vedoucí k účinnému snížení jejich eutrofizace (TA ČR, TA02020808)

pozice: Expert 

2010 - 2013

E-learningový portál – podpora výuky na SŠ v oblastech ŽP a udržitelný rozvoj, podnikatelských dovedností a projektového managementu

MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

2011 - 2012

Analýza vyvolaných nákladů soukromých subjektů na ohlašování údajů do integrovaného registru znečišťování

Pro Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP ČR zpracovalo VYCERRO, Výzkumné centrum konkurenceschopného a udržitelného rozvoje regionů Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Vysoké školy ekonomické v Praze

2009 - 2011

SE KLIMA: Socioekonomická analýza dopadů klimatické změny ve vazbě na vodní hospodářství ČR (MZE ČR - NAZV, č. QH91257)

Pozice: expert 

2007-2013

Evaluace „Vyhodnocení a optimalizace soustavy indikátorů Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013

Pozice: odborný asistent

Financováno z technické asistence OPPI, MPO, 12/2009-02/2010

Publikace

 

2013

Slavíková, L., Malý, V., Rost, M., Petružela, L., Vojáček, O. 2013: Impacts of Climate Variables on Residential Water Consumption in the Czech Republic. Water Resources Journal 27/2: 365-379

2012

Malý, V., Slavíková, L., Rost, M., Petružela,  L., Vojáček, O., Kavan, J.:  Relevantnost využití denních dat o  teplotě a srážkách pro testování dopadu klimatických faktorů na spotřebu  pitné vody domácnostmi, VTEI, 545, 4/2012, ISSN:0322-8916,  s. 6-8

2011

Slavíková, L., Kováč, U., Kluvánková-Oravská, T., Malý, V.: Sustainable forest management as experimental study from the Czech and Slovak Republics, Prognostické práce, 3, 2011, č. 4

 2010

Slavíková, L., Kluvánková-Oravská, T., Trifunovova, S., Malý. V.: A Common or Individual Property, Regime for Sustainable Forest Management?, Experimental Evidence from the Czech and Slovak Republics, 2010