e-academia

network akademických pracovníků

rsz marek  hekrle ireas oez

Ing. Marek Hekrle

Marek Hekrle vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Ekonomika a správa životního prostředí, vedlejší specializace Veřejná správa. Působil na Ministerstvu životního prostředí jako ekonomický analytik se zaměřím na hodnocení dopadů regulace RIA v oblasti ochrany vod a ovzduší. V současné době působí jako ekonomický analytik a student doktorského programu Aplikovaná ekonomie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a také jako řešitel projektů ve společnosti IREAS. Profesně se zaměřuje na ekonomické hodnocení ekosystémových služeb přírodě blízkých opatření v městském prostředí i v krajině. V rámci řešení výzkumných i vzdělávacích projektů aplikuje a rozvíjí řadu metod a nástrojů z oblasti environmentální ekonomie, např. cost-benefit analýzu, metodu výběrového experimentu, hodnocení dopadů regulace a metody socio-ekonomického výzkumu preferencí veřejnosti vůči přírodě blízkým opatřením.

 

Funkce
  

Výzkumný pracovník, Ekonomický analytik

Studium
2020-dosud

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická, doktorské studium, obor Aplikovaná ekonomie a správa (Ph.D.)

2012-2015 Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, obor Ekonomika a správa životního prostředí (Ing.)
2009-2012 Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, obor Národní hospodářství (Bc.)
Stáže

 

září 2021

Short Term Scientific Mission – Land4Flood
Instituto Superior Técnico, Lisabon, Portugalsko

Vědecká ocenění

 

2022 Cena děkana FSE UJEP za vědeckou činnost studenta doktorského studia
Praxe

 

od 2019

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ekonomický analytik

od 2019

IREAS, Institut pro strukturální politiku, Projektový asistent

2018-2019

Aizen – japonská zahrada, o.p.s., Správce zahrady a manažer projektu

2015-2018

Ministerstvo životního prostředí ČR, Vrchní ministerský rada v Odboru ekonomiky životního prostředí (zpracovatel RIA a ekonomických analýz)

Projekty

2021-2023

TL05000674: Obce mluví o vodě: Komunikace imlementace opatření na hospodaření s dešťovou vodou ve městech

Poskytovatel: TAČR, 5. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu ÉTA

Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IEEP)

Pozice: Člen řešitelského týmu

2021-2023

TL05000718: Zvýšením potrvinové soběstačnosti k odolnosti vůči dopadům krize

Poskytovatel: TAČR, 5. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu ÉTA

Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IEEP)

Pozice: Člen řešitelského týmu

2021-2023

UJEP-SGS-2021-45-004-3: Socioekonomické vnímání soukromých a společenských přínosů přírodě blízkých opatření ve městech

Poskytovatel: Univerzita J. E. Purkyně – Studentská grantová soutěž

Pozice: Hlavní řešitel

2019-2021

TJ02000067: VODA VE MĚSTĚ: Modrá a zelená infrastruktura mezioborově

Poskytovatel: TAČR, 2. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústní nad Labem (IEEP)

Pozice: Člen řešitelského týmu

2018-2022

SMART CITY – SMART REGION – SMART COMMUNITY

Zadavatel: MŠMT, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pozice: Výzkumný pracovník.

2017-2019

TJ01000109: Rozvoj metod ekonomického hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech

Zadavatel: Technologická Agentura ČR

Pozice: Ekonomický analytik.

2017-2020

STRIMA II - Sasko-český management povodňových rizik II

Poskytovatel: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020

Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IEEP)

Pozice: Ekonomický analytik.

2014-2015

TD020352: Hodnocení nákladové přiměřenosti v rámci dosahování dobrého stavu vodních útvarů

Poskytovatel: TAČR

Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pozice: Výzkumný pracovník, Spoluautor metodiky.

Publikace

2023

HEKRLE, M.; LIBERALESSO, T.; MACHÁČ, J.; MATOS SILVA, C. (2023). The economic value of green roofs: A case study using different cost–benefit analysis approaches. Journal of Cleaner Production, 413, 137531. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.137531

 

HEKRLE, M.; MACHÁČ, J.; DUBOVÁ, L. (2023). Evaluating Importance of Community Gardens in Times of Calm and Crisis: From Relaxation to Food Self-Provisioning. Resources. 12(10), 118. https://doi.org/10.3390/resources12100118

2022

HEKRLE, M. (2022). What benefits are the most important to you, your community, and society? Perception of ecosystem services provided by nature-based solutions. Wires Water. https://doi.org/10.1002/wat2.1612

 

MACHÁČ, J.; HEKRLE, M. a kol. (2022). Modrozelená města: Příklady adaptačních opatření v ČR a jejich ekonomické hodnocení. Ústí nad Labem: Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP). ISBN 978-80-7561-405-6, 86 str.

2021

MACHÁČ, J.; BRABEC, J.; HEKRLE, M.; VACKOVÁ, A. (2021). What Nature-Based Flood Protection Solutions Are Best Perceived by People? Lessons from Field Research in Czechia. Cham: Springer, str. 425-446.

 

SÝKOROVÁ, M.; MACHÁČ, J.; HEKRLE, M. a kol. (2021): VODA VE MĚSTĚ - Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu. Praha: České vysoké učení technické, 204 str.

2020

Macháč, J., Hekrle, M.; Meyer, P.; Staňková, N.; Brabec, J. et Sýkorová, M. (2020). Cultural ecosystem services and public preferences: How to integrate them effectively into Smart City planning? Published in 2020 Smart Cities Symposium Prague (SCSP), June 25, 2020. Praha, 6 p.

2019

Macháč, J.; Dubová, L.; Louda, J.; Hekrle, M.; Zaňková, L. et Brabec, J. (2019). Metodika pro ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech. Ústí nad Labem: Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP). - Spoluautor certifikované metodiky určená k hodnocení prvků zeleně. Využita pro ocenění řady opatření.

2015

SLAVÍKOVÁ, L.; VOJÁČEK, O.; MACHÁČ, J.; HEKRLE, M.; ANSORGE, L. Metodika k aplikaci výjimek z důvodu nákladové nepřiměřenosti opatření k dosahování dobrého stavu vodních útvarů. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., ISBN 978-80-87402-42-9.

 

MACHÁČ, J.; HEKRLE, M.; VOJÁČEK, O.; JÍLKOVÁ, J. Assessment Of Disproportionate Costs In Water Management in the light of the EU WFD. In IWRA (ed.). Proceedings of World Water Congress XV, May 25-29, 2015. Edinburgh. 13 s.