e-academia

network akademických pracovníků

Odpadové hospodářství

Kompetenční tým se věnuje ekonomice odpadů s důrazem na vyhodnocení efektivnosti a účinnosti nástrojů regulace, optimalizaci systémů nakládání s odpady v obcích a krajích ČR, nákladové modely odpadového hospodářství, či návrh optimálních režimů poskytování odpadových služeb v obcích (komunální služby vs. externí zajištění). Při analýzách vycházíme z aktuálních teoretických a praktických poznatků a spolupráce s renomovanými domácími a zahraničními experty (především Německo a Velká Británie).

Výstupy