e-academia

network akademických pracovníků

Metody evaluace a RIA

Tým se věnuje rozvoji evaluačních metodologií a jejich aplikace v českých, ale i mezinárodních podmínkách. Členové týmu jsou připraveni aplikovat své zkušenosti a znalosti jak na základních popisných evaluačních technikách až po pokročilé metody kontrafaktuální dopadové evaluace.
V rámci problematiky RIA se tým zabývá vyhodnocováním dopadů nově připravované a přijímané legislativy a regulací. Členové týmu nabízejí nejen kompletní zpracování dokumentu RIA, ale i jeho dílčích částí a studií, ve kterých jsou využívány hluboké znalosti evaluačních technik. Členové týmu poskytují v této oblasti také školení a konzultace pro široké spektrum zainteresovaných osob počínaje zaměstnanci ministerstev, přes krajské úředníky až po zaměstnance nejrůznějších organizací.

Výstupy