e-academia

network akademických pracovníků

Ovzduší a energetika

Lidé chtějí dýchat čistý vzduch a mít bezpečné a levné dodávky elektrické energie. Reagujeme na tyto potřeby. Aktivity týmu jsou zaměřeny do oblastí ekonomie ochrany ovzduší a energetiky, které řešíme jak z pohledu jednotlivých firem, tak z pohledu hospodářské politiky. Podílíme se např. na přípravě a implementaci legislativy, radíme firmám se strategickými a investičními rozhodnutími.
Rozumíme regulaci integrované prevence, ochrany ovzduší, změny klimatu vč. povolenek, výjimkovým režimům, nákladům na snižování emisí, tvorbě programových a koncepčních dokumentů, energetické ekonomii a regulacím (OZE, kogenerace aj.). Počítáme dopady politik na podniky i národní hospodářství.

Výstupy