e-academia

network akademických pracovníků

Sociální politika

Kompetenční tým se zaměřuje na vzdělávání a podporu znevýhodněných osob, pedagogických pracovníků a dalších profesních skupin, zejména ve školství a sociální oblasti. Velmi významná je spolupráce se základními a středními školami, dětskými domovy nebo organizacemi působícími v sociální sféře. Jedním z klíčových témat je cílená individuální a skupinová podpora žáků se specifickými vzdělávacími potřebami s cílem zvýšení rovných příležitostí. V oblasti dalšího vzdělávání se tým věnuje vytváření programů zaměřených na syndrom CAN (Child Abuse and Neglect – týrané, zneužívané a zanedbávané dítě), které vycházejí z potřeb konkrétní vzdělávané profesní skupiny.

Výstupy